Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Spolupráca s NATUR-PACK, a.s.

NATUR-PACK, a.s.

Obec Bánov je oficiálnym zmluvným partnerom organizácie zodpovednosti výrobcov s názvom NATUR-PACK, a.s.

Spolupráca s NATUR-PACK, a.s.

Obec Bánov je od 15. júla 2023 oficiálnym zmluvným partnerom organizácie zodpovednosti výrobcov (skratka OZV) s názvom NATUR-PACK, a.s., ktorá na území obce v plnej miere zabezpečuje financovanie triedeného zberu vybraných zložiek komunálneho odpadu (skla, papiera, plastov, kovov a nápojových kartónov). V súčasnosti je OZV NATUR-PACK partnerom viac ako 1 150 samospráv. NATUR-PACK je OZV, ktorá na území našej obce zabezpečuje triedený zber v spolupráci so zberovou spoločnosťou. Takto vyzbieraný odpad pokračuje na recykláciu, kde sa z neho vyrobia nové výrobky.

Viac o OZV NATUR-PACK, a.s. sa dozviete na tomto odkaze: https://www.naturpack.sk/

Cieľom triedeného zberu je teda zvýšiť podiel recyklovaných zložiek komunálneho odpadu, a tým šetriť životné prostredie. Vy, občania, v tomto procese zohrávate nezastupiteľnú úlohu, nakoľko Vy rozhodujete, ako budete s Vašim odpadom nakladať.

Aktívne vzdelávanie

OZV NATUR-PACK aktívnou prácou na propagačných a vzdelávacích aktivitách zameraných na konečného používateľa výrazne prispieva k zvýšeniu povedomia verejnosti o základných princípoch a význame triedenia odpadu. Na webovej stránke OZV v sekcii „služby verejnosti“ https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/ ↗ nájdete množstvo užitočných informácií a návodov z oblasti odpadového hospodárstva a v sekcii „na stiahnutie“ sú k dispozícii infografiky, plagáty, články a edukačné materiály pre deti a mládež https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-verejnost/ ↗.

Od roku 2019 bol spustený YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti ↗, na ktorom nájdete videoreportáže zamerané na predchádzanie a minimalizáciu vzniku odpadov, triedenia a recyklácie odpadov a vzdelávacie aktivity pre školy a verejnosť. Ide o jediný YouTube kanál na Slovensku, ktorý prináša pravidelné reportáže na uvedené témy.

Ďakujeme, že triedite odpad správne!

Zdroj: https://www.naturpack.sk/

banner

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo