Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Stav optickej siete

Slovak Telekom, a. s.

Stav optickej siete od spoločnosti Slovak Telekom, a. s. v obci Bánov.

Stav optickej siete (27.04.2021)

V obci Bánov sú ukončené všetky výkopové a zemné práce. Aktuálne sa dokopávajú prípojky všade tam, kde majú občania záujem o konkrétne služby spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Postupne sa oživujú rozvádzače po jednotlivých uliciach (zafukovanie optických vlákien).
Na zriaďovanie služieb je v obci pripravených a spustených približne 30% z celkového počtu adries. Zvyšné adresy by mali byť sprístupnené do konca júla 2021. Finalizácia celého projektu je stanovená do konca júla 2021.

Stav optickej siete (02.04.2021)

  • K dátumu 10.04.2021 budú spustené služby na objednávku na uliciach: 9. mája, Obrancov mieru, Slovenská, 1. mája, SNP, Poľná, Šurianska od č. d. 15 po koniec obce smer Šurany (obe strany ulice), Mlynská, Pri kaštieli a nová ulica vedľa bytoviek.
  • Obyvatelia, ktorí sú na strane, kde bol realizovaný výkop a majú záujem o služby, sa môžu kontaktovať na p. J. Vacha 0902 719 904. Následne je možné po dohode vykonať dokopanie a položenie trubičky v predzáhradke a jej ukončenie na dome. Práce bude realizovať Slovak Telekom, a. s. priebežne podľa požiadaviek. Obyvateľ, ktorý nepožaduje, alebo si neplánuje objednať služby od Slovak Telekom, a. s. nemusí spoločnosť kontaktovať. Trubička ostáva v rezerve na mieste kde je ukončená pre budúcu inštaláciu.
  • Záujemcovia, ktorí bývajú na opačnej strane ulice, kde sa výkop nerealizoval nemusia kontaktovať spoločnosť. Po objednaní internetu, alebo televízie im technik príde nainštalovať a natiahnuť vzdušný kábel priamo do domácnosti a ukončí ho v dome.
  • Kto má záujem o dokopanie v predzáhradke (a plánuje v krátkom čase zriadenie služby) a aj na iných uliciach rovnako môže kontaktovať p. J. Vacha 0902 719 904. Postupne sa dokončí dokopanie v celej obci.
  • Všetky uvedené práce financuje spoločnosť Slovak Telekom, a. s. v rámci výstavby optickej siete. Občan neuhrádza za dodatočné práce žiadne poplatky.

O ďalších informáciách a postupe Vás budeme pravidelne informovať.

Ing. Juraj Vacho
Stavbyvedúci
Slovak Telekom, a. s.

Upozorňujeme hlavne starších občanov, že ak ich navštívi niekto v mene spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a bude pýtať peniaze, aby s nimi v žiadnom prípade nekomunikovali a nevpúštali ich do domu.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte p. J. Vacha na tel. čísle 0902 719 904 alebo p. Šimunkovú na tel. čísle 0903 400 267.

Dátum vloženia: 27. 4. 2021 10:00
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 4. 2021 14:14
Autor: Matúš Ohrádka