Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Stav sčítania obyvateľov

SODB 2021

Aktuálny stav sčítania obyvateľov v obci Bánov je 85,74% (údaj z 29.03.2021,12:23 hod.).

Aktuálny stav sčítania obyvateľov v obci Bánov je 85,74% (údaj z 29.03.2021,12:29 hod.).

Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenskej republiky majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur.

Samosčítanie prebieha už len do 31.03.2021. 
Spravme klik pre lepšiu budúcnosť.

Údaje, ktoré obyvateľ vedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31.decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. 

Sčítanie obyvateľov prebieha v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Sčítací formulár nájdete na www.eso.scitanie.sk/sk ↗

Viac informácií nájdete na www.scitanie.sk ↗

Dátum vloženia: 28. 3. 2021 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 3. 2021 13:21
Autor: Matúš Ohrádka