Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Stravovacia služba

obec Bánov

Oznam pre prijímateľov stravovacej služby. Aktuálne zmeny v platbách za poskytovanie stravy.

Oznam pre prijímateľov stravovacej služby

Dňa 26.05.2021 uznesením č. 40/2021 obecné zastupiteľstvo v Bánove schválilo a vydalo nové Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, v ktorom s účinnosťou od 01.07.2021 prichádza k nasledujúcim zmenám v platbách:

Čl. 8:

Obec prispieva na jeden obec 25% z celkovej sumy obeda obyvateľom obce, ktorí sú poberateľmi starobného alebo predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, obyvateľom obce v dôchodkovom veku, ktorí sú poberateľmi výsluhového dôchodku (ďalej len "dôchodcovia"). Obedy sú poskytované v pracovných dňoch od pondelka do piatka a to na základe zmluvy, uzavretej medzi obcou a prevádzkovateľom stravovacieho zariadenia. Stravovanie sa realizuje donáškou obedu k dôchodcovi prevádzkovateľom stravovacieho zariadenia na adresu jeho bydliska.

Dôvod úpravy ceny je nasledujúca skutočnosť:
Cena obeda je momentálne 3,40 eur. Obec doteraz poskytovala príspevok na jeden obed vo výške 0,58 eur z celkovej sumy obeda. Stravník si hradil sumu 2,82 eur za jeden obec. Od 01.07.2021 bude obec pri tejto sume obeda 3,40 eur prispievať sumou 0,85 eur, t.z., že stravník uhradí 2,55 eur za obed.

Prílohy

Oznam pre prijímateľov stravovacej služby

Oznam pre prijímateľov stravovacej služby 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,41 kB
Dátum vloženia: 9. 6. 2021 11:00
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 6. 2021 11:53

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo