Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Upozornenie pre majiteľov psov

ilustračná fotografia

Žiadame všetkých majiteľov psov na území obce, aby si psov riadne zabezpečili čím chránia seba aj svoje okolie.

Upozornenie pre majiteľov psov

Upozorňujeme občanov, že v poslednom období sa po uliciach obce potuluje väčšie množstvo túlavých psov a častokrát sa jedná o bojové plemená. V tejto súvislosti už vznikli aj viaceré poškodenia majetku, ktoré spôsobili túlaví psi. Z tohto dôvodu dôrazne upozorňujeme všetkých majiteľov psov, aby zamedzili ich nezákonnému voľnému pohybu mimo chovného priestoru, nakoľko na území obce je voľný pohyb psov zakázaný. V opačnom prípade obec nariadi odchyt psov na náklady majiteľov. Chceme tiež touto cestou pripomenúť majiteľom psov ich zákonnú povinnosť odstraňovania psích exkrementov z verejných priestranstiev. Súčasne žiadame všetkých majiteľov psov na území obce, aby si psov riadne zabezpečili čím chránia seba aj svoje okolie.

Upozornenia

V zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov je voľným pohybom psa jeho pohyb bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.

Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

* fotografia je ilustračná

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo