Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Územný plán obce Bánov - Zmeny a doplnky č.2

Obec Bánov

Kompletné dokumenty k ÚPN obce Bánov-zmeny a doplnky č.2.

Územný plán obce Bánov - Zmeny a doplnky č.2

ZAD č.2 Textová časť

PDF dokument: Zmeny a doplnky č.2 ÚPN – obce textová časť (252.71 kB)

Širšie územné vzťahy

PDF dokument: 01 Širšie územné vzťahy_náložka (210.65 kB)
PDF dokument: 01 Širšie územné vzťahy_podklad (1.61 MB)
PDF dokument: 01 Širšie územné vzťahy_sútlač (1.35 MB)

Ochrana a tvorba krajiny

PDF dokument: 02 Ochrana a tvorba krajiny_náložka (922.46 kB)
PDF dokument: 02 Ochrana a tvorba krajiny_podklad (3.24 MB)
PDF dokument: 02 Ochrana a tvorba krajiny_sútlač (2.84 MB)

Komplexné priestorové riešenie

PDF dokument: 03 Komplexné priestorové riešenie_náložka (858.52 kB)
PDF dokument: 03 Komplexné priestorové riešenie_podklad (5.08 MB)
PDF dokument: 03 Komplexné priestorové riešenie_sútlač (4.86 MB)

Technická infraštruktúra

PDF dokument: 04 Technická infraštruktúra_náložka (792.56 kB)
PDF dokument: 04 Technická infraštruktúra_podklad (3.81 MB)
PDF dokument: 04 Technická infraštruktúra_sútlač (3.74 MB)

Verejnoprospešné stavby

PDF dokument: 05 Verejnoprospešné stavby_náložka (910.56 kB)
PDF dokument: 05 Verejnoprospešné stavby_podklad (64.09 MB)
PDF dokument: 05 Verejnoprospešné stavby_sútlač (4.24 MB)

Ochrana pôdneho fondu

PDF dokument: 06 Ochrana pôdneho fondu_náložka (2.56 MB)
PDF dokument: 06 Ochrana pôdneho fondu_podklad (37.6 MB)
PDF dokument: 06 Ochrana pôdneho fondu_sútlač (34.07 MB)

Tabuľka vyňatia

PDF dokument: TABUĽKA VYŇATIA (478.27 kB)

Dátum vloženia: 17. 5. 2022 10:10
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 6. 2022 9:11
Autor: Matúš Ohrádka