Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Zákaz vypúšťania žúmp a odpadových vôd

upozornenie

Obec Bánov zakazuje vypúšťanie obsahu žúmp a splaškových odpadových vôd do podzemných a povrchových vôd v katastrálnom území obce Bánov.

Zákaz vypúšťania žúmp a splaškových odpadových vôd

Obec Bánov oznamuje občanom, že bolo opakovane zistené nelegálne vypúšťanie obsahu žúmp a splaškových odpadových vôd na území obce. Na základe zistených skutočností obec Bánov zakazuje vypúšťanie obsahu žúmp a splaškových odpadových vôd do podzemných a povrchových vôd (pozemky, záhrady, poľnohospodárska alebo lesná pôda, vodné toky) v katastrálnom území obce Bánov.

Povinnosti nakladania s odpadovými vodami určuje zákon NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. V zmysle § 36 ods. 15 zákona o vodách: „Vypúšťať čistiarenský kal a obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd je zakázané.“

V prípade porušenia tohto zákazu, bude obec postupovať vo veci nepovoleného nakladania s odpadovými vodami. Zároveň vyzývame občanov, aby si zabezpečovali vývoz žúmp prostredníctvom služby Správy majetku obce Bánov. Vývoz je možné objednať na tel. čísle 0904 442 446.

Ak ste sa stali svedkami nelegálneho vypúšťania obsahu žúmp a splaškových odpadových vôd na území obce, môžete takéto konanie anonymne nahlásiť na Obecný úrad Bánov.

Chráňme si životné prostredie!

Dátum vloženia: 25. 6. 2021 10:00
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 6. 2021 10:44
Autor: Matúš Ohrádka