Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Zmena cenníka služieb

ťahanie odpadu

Zmena cenníka Správy majetku obce Bánov za službu vývoz fekálií.

Zmena cenníka služieb SMO Bánov

Obec Bánov oznamuje občanom, že na XXXIII. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bánove dňa 13.10.2022 bol odsúhlasený nový cenník za službu vývoz fekálií, ktorú zabezpečuje Správa majetku obce Bánov.

Ťahanie odpadu - fekálií 9000 l / 1 fekál je v sume 45 Eur. (platné od 15.10.2022)

Cenník bol zmenený z dôvodu zvýšenia poplatku za vývoz fekálií na čističke odpadových vôd v Šuranoch, ktorý je zvýšený na sumu 3 Eur/m3.

* fotografia je ilustračná

Dátum vloženia: 14. 10. 2022 13:11
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 10. 2022 13:21
Autor: Matúš Ohrádka