Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Zoznam aktivít máj 2021

Obec Bánov

Zoznam všetkých zrealizovaných, prebiehajúcich, pozastavených a zrušených aktivít v rámci fungovania samosprávy.

Zoznam aktivít za mesiac máj 2021

Zoznam zrealizovaných, prebiehajúcich, pozastavených a zrušených aktivít v rámci fungovania samosprávy. Príspevok bude publikovaný v mesačných intervaloch a slúži ako prehľad aktivít za predošlý mesiac.

Vysvetlivky:
✔️ zrealizované aktivity 
➡️ prebiehajúce aktivity 
⚠️ pozastavené aktivity 
❌ zrušené aktivity

OBEC BÁNOV / SAMOSPRÁVA

 • ✅ Obec Bánov bola úspešná v projekte s názvom "Zmierňovanie sociálnych dopadov koronakrízy v sociálne slabších rodinách a rodinách MRK."
 • ✅ Drtenie haluzovín a úprava športového areálu.
 • ✅ Brigáda v areáli kostola a v okolí farského úradu.
 • ✅ DHZ Bánov - monitorovanie hladiny rieky Nitra.
 • ✅ Rekonštrukcia Obecnej knižnice Bánov.
 • ✅ Kvetinová výsadba a úprava obecných priestranstiev.
 • ✅ Oprava strechy telocvične v areáli školy.
 • ✅ Rozšírenie otváracích hodín zberného dvora o každú druhú sobotu.
 • ✅ Pridanie každej druhej soboty do otváracích hodín zberného dvora.
 • ✅ Testovanie obyvateľstva 01.05.2021.
 • ✅ Zasadnutie obecného zastupiteľstva.
 • ➡️ Mapovanie výtlkov na miestnych komunikáciách.
 • ➡️ Obstaranie novej kosačky pre športový areál.
 • ➡️ Renovácia busty A. Bernoláka pred obecným úradom.
 • ➡️ Asistované sčítanie obyvateľov 2021.
 • ➡️ Distribúcia daňových výmerov a rozhodnutí o platbe za TKO.
 • ➡️ Výmena strechy kostola.
 • ➡️ Organizácia civilných obradov.
 • ➡️ Spolupráca s regionálnymi médiami.

SPRÁVA MAJETKU OBCE BÁNOV

 • ✅ Vyčistenie a úprava zelene na prístupovej ceste k strelnici.
 • ✅ Vybetónovanie nových obrubníkov na parkovisku pred MŠ na ulici J. Hralu.
 • ✅ Preloženie stĺpov verejného osvetlenia na parkovisku pred MŠ na ulici J. Hralu.
 • ✅ Terénne úpravy v okolí zrekonštruovaného chodníka a výsadba trávy v športovom areáli v časti Detský svet.
 • ✅ Kosenie starého cintorína a odvoz betónových platní zo starých hrobov.
 • ✅ Výmena a inštalácia nových rozhlasových ampliónov.
 • ✅ Demontáž májovej výzdoby pred Obecným úradom Bánov.
 • ➡️ Príprava futbalových ihrísk na letnú sezónu.
 • ➡️ Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove hasičskej zbrojnice.
 • ➡️ Terénne úpravy pre nové parkovisko pri Materskej škole na ulici J. Hralu.
 • ➡️ Navozenie a upravenie podsypového materiálu pod finálnu vrstvu makadamu pre parkovisko pri MŠ na ulici J. Hralu.
 • ➡️ Odpratávanie a čistenie čiernych skládok v obci a jej okolí.
 • ➡️ Opilovanie stromov a odvoz spílených konárov v obci.
 • ➡️ Osádzanie dopravného značenia v obci (podľa potreby).
 • ➡️ Kosenie trávnatých plôch v intraviláne obce.
 • ➡️ Čistenie, vypratávanie priestorov budovy starej školy.

OBECNÉ KULTÚRNE STREDISKO BÁNOV / KNIŽNICA A OBECNÁ TELEVÍZA

 • ✅ Pietny akt kladenia venca.
 • ✅ 5. výročie úmrtia sestry Veroniky T. Ráckovej.
 • ✅ Slávnostné odhalenie obrazu sestry Veroniky T. Ráckovej v kostole.
 • ➡️ Rekonštrukcia javiskového priestoru v kultúrnom dome.
 • ➡️ Nastavenie nových rozhlasových ampliónov.
 • ➡️ Nové funkcionality a aktualizácia obsahu na webovej stránke obce.

ZŠ S MŠ BÁNOV / VZDELÁVANIE A ŠPORT

 • ➡️ Prezenčná forma výučby pre ZŠ ročníky 1.-9., MŠ a ŠKD.
Dátum vloženia: 8. 6. 2021 15:00
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 6. 2021 17:31
Autor: Matúš Ohrádka