Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Zoznam aktivít august 2021

Obec Bánov

Zoznam všetkých zrealizovaných, prebiehajúcich, pozastavených a zrušených aktivít v rámci fungovania samosprávy.

Zoznam aktivít za mesiac august 2021

Zoznam zrealizovaných, prebiehajúcich, pozastavených a zrušených aktivít v rámci fungovania samosprávy. Príspevok bude publikovaný v mesačných intervaloch a slúži ako prehľad aktivít za predošlý mesiac.

Vysvetlivky:
✔️ zrealizované aktivity 
➡️ prebiehajúce aktivity 
⚠️ pozastavené aktivity 
❌ zrušené aktivity

OBEC BÁNOV / SAMOSPRÁVA

✅ Kontrola verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby pre projekt s názvom „Bánov-rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa. Projekt cez OP Kvalita životného prostredia cez Ministerstvo životného prostredia SR.
✅ Oprava strechy na budove pri tenisových kurtoch.
✅ Očkovania občanov proti ochoreniu COVID-19 mobilnou očkovacou jednotkou spoločnosti MEDCHIR, s.r.o.
✅ Očkovanie občanov proti ochoreniu COVID-19 mobilnou očkovacou jednotkou Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch.
✅ Dobrovoľný hasičský zbor Bánov – pátranie po nezvestnom spoluobčanovi.
✅ Dobrovoľný hasičský zbor Bánov – absolvovanie výcviku vo Výcvikovom centre HaZZ Lešť.
✅ Terénne úpravy, drtenie a odvoz haluzovín na zbernom mieste v športovom areáli.
✅ Pravidelná komunikácia so zastupujúcim lekárom pre dospelých MUDr. Hrabovskou a zriadenie systému na elektronické nahlásenie dlhodobo užívaných liekov.
➡️ Mapovanie výtlkov na miestnych komunikáciách.
➡️ Oprava vybraných výtlkov na miestnych cestných komunikáciách.
➡️ Renovácia busty A. Bernoláka pred obecným úradom.
➡️ Výmena strechy kostola.
➡️ Spolupráca s regionálnymi médiami.
➡️ Zabezpečovanie civilných sobášov.

SPRÁVA MAJETKU OBCE BÁNOV
✅ Farbenie brány na starom cintoríne.
✅ Sťahovanie nábytku v budovách materskej školy.
✅ Opilovanie konárov a kosenie trávnatých plôch v časti Nitrianska osada.
✅ Oprava a údržba kanalizačných poklopov v obci.
✅ Oprava a demontáž lavičiek v areáli nového cintorína.
➡️ Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove hasičskej zbrojnice.
➡️ Údržba detských ihrísk a kontrola jednotlivých herných prvkov.
➡️ Čistenie odtokových žľabov na miestnych cestných komunikáciách.
➡️ Kosenie a polievanie futbalových ihrísk a priľahlých trávnatých plôch.
➡️ Čistenie, vypratávanie priestorov budovy starej školy.
➡️ Odpratávanie a čistenie čiernych skládok v obci a jej okolí.
➡️ Kosenie trávnatých plôch v intraviláne obce.
➡️ Pravidelná údržba verejného osvetlenie a obecného rozhlasu.
➡️ Opilovanie a vypilovanie stromov a kríkov v neprehľadných križovatkách podľa pokynov polície.
➡️ Zber a odvoz odpadkov v okolí štrkárne.

OBECNÉ KULTÚRNE STREDISKO BÁNOV / KNIŽNICA A OBECNÁ TELEVÍZA

✅ Popoludnie so spoločenskými hrami. (podujatie)
✅ Športový deň pre deti. (podujatie)
✅ Hudobný koncert AT Band, Black Band, Vlasta Mudríková a Karol Konárik. (podujatie)
✅ Akustický hudobný koncert tria Tango Épico. (podujatie)
✅ FIFA 21 turnaj na herných konzolách. (podujatie)
✅ Rozprávková noc pre deti. (podujatie)
✅ Spomienka na 77. výročie Slovenského národného povstania.
✅ Funky Fest (dva). (podujatie)
➡️ Príprava Bánovských hodov 2021.
➡️ TV Zobor-obec Bánov - tvorba spravodajstva pre pravidelné obrazového vysielanie.
➡️ OKS Bánov - tvorba spravodajstva pre pravidelné rozhlasové vysielanie.
➡️ OKS Bánov – administrácia webovej a facebookovej stránky obce Bánov.
❌ Národný výstup na Kriváň. (podujatie)

ZŠ S MŠ BÁNOV / VZDELÁVANIE A ŠPORT

✅ Príprava areálu ZŠ s MŠ Bánov na školský rok 2021/2022.
✅ Rodičovské združenia ZŠ s MŠ Bánov.
✅ XVIII. ročník - Bánov cup 2021 – DVOJHRA. (tenisový turnaj)
✅ Majstrovské futbalové zápasy.

Dátum vloženia: 13. 9. 2021 10:00
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 9. 2021 14:47
Autor: Matúš Ohrádka