Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Zoznam aktivít august 2022

Obec Bánov

Zoznam všetkých zrealizovaných, prebiehajúcich, pozastavených a zrušených aktivít ako aj informácie a významné udalosti v rámci fungovania samosprávy.

Zoznam aktivít za mesiac august 2022

Zoznam zrealizovaných, prebiehajúcich, pozastavených a zrušených aktivít ako aj informácie a významné udalosti v rámci fungovania samosprávy. Príspevok je publikovaný v mesačných intervaloch a slúži ako prehľad aktivít za predošlý mesiac.

Vysvetlivky:
✅ zrealizované aktivity 
➡️ prebiehajúce aktivity 
⚠️ pozastavené aktivity 
❌ zrušené aktivity

Obec Bánov / samospráva

 • ✅ Pokračovanie výkopových prác v projekte „Bánov-rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“.
 • ✅ Obdržanie dokumentov: rozhodnutie o zvláštnom užívaní cestnej komunikácie, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky pre projekt „Bánov-rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“ na štátnu cestu III/1495.
 • ✅ Zahájenie procesu zmien k územnému plánu „Zmeny a doplnky č. 3“.
 • ✅ Obnova mikroregiónu „Novozámocko“ za účelom budovania cyklotrás v okolí Nových Zámkov.
 • ✅ Vyriešenie havarijnej situácie v budove základnej školy z dôvodu poruchy vodovodného potrubia.
 • ✅ Komisia sociálna a zdravotná - beseda s kožným lekárom.
 • ✅ DHZ Bánov zásah počas búrky – odčerpávanie vody zo zatopených ulíc a odstraňovanie popadaných stromov.
 • ✅ Ukončenie registrácie na podávanie kandidátnych listín do volieb samosprávy obcí a samosprávnych krajov.
 • ✅ Civilný sobáš.
 • ✅ Článok o odpadovom hospodárstve v obci na webovej stránke www.menejodpadu.sk
 • ✅ Družobné stretnutie Bánov SR – Bánov ČR.
 • ➡️ Pravidelné kontrolné dni v rámci projektu „Bánov-rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“.
 • ➡️ Príprava podkladov pre zvláštne užívanie cestnej komunikácie, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky pre projekt „Bánov-rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“ na miestne cestné komunikácie.
 • ➡️ Zabezpečovanie podkladov pre vydanie územného rozhodnutia pre projekt „Rozvoj zelenej infraštruktúry v obci Bánov“. (obecný park pri kostole)
 • ➡️ Zapracovávanie pripomienok z verejného prerokovania vo veci schválenia zmeny Územného plánu obce Bánov - Zmeny a doplnky č. 2.
 • ➡️ Realizácia projektu s názvom „Odstránenie havarijného stavu – Revitalizácia atletickej dráhy ZŠ s MŠ Bánov“ v areáli základnej školy. Projekt je financovaný cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v sume 141 000 €.
 • ➡️ Organizácia a materiálno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov.
 • ➡️ Príprava komunikačnej kampane pre občanov v súvislosti s budovaním kanalizácie.

Správa majetku obce Bánov

 • ✅ Zásah počas búrky – odčerpávanie vody zo zatopených ulíc a odstraňovanie popadaných stromov.
 • ✅ Udržiavanie a úprava zelene v centrálnych častiach obce.
 • ✅ Farbenie informačných tabúľ v areáli Sihoť.
 • ✅ Kosenie Nitrianskej osady.
 • ✅ Čistenie a zbieranie odpadkov v okolí Štrkoviska.
 • ✅ Čistenie záhonov a dlažby od zeliny pred zdravotným strediskom.
 • ✅ Strihanie živého plota v areáli starej školy a úprava zelene.
 • ✅ Výmena 4 ks lámp za úsporné v priestoroch starého zberného dvora.
 • ✅ Farbenie brány pred budovou starej školy.
 • ✅ Vypilovanie pňov vedľa plota v športovom areáli.
 • ✅ Kosenie neobývaného pozemku na ulici Pod hájom.
 • ➡️ Rekonštrukcia vonkajších toaliet v športovom areáli.
 • ➡️ Odpratávanie a čistenie čiernych skládok v obci a jej okolí.
 • ➡️ Čistenie odtokových žľabov na miestnych cestných komunikáciách.
 • ➡️ Pravidelná údržba verejného osvetlenie a obecného rozhlasu podľa nahlásených porúch.
 • ➡️ Pravidelná oprava a údržba chodníkov v obci.
 • ➡️ Čistenie športového areálu od lístia a buriny.
 • ➡️ Pravidelná údržba obecnej komunálnej techniky.
 • ➡️ Zasypávanie kritických výtlkov na miestnych komunikáciách.
 • ➡️ Postupné demontovanie bývalej krčmy a prístrešku vedľa budovy kina.
 • ➡️ Postupné odstraňovanie stavby na Kukučínovej ulici.

Obecné kultúrne stredisko / knižnica a obecná televízia

 • ✅ Rozprávková noc pre deti.
 • ✅ FIFA 22 turnaj na herných konzolách – OZ Kesa Nostra.
 • ✅ Detský divadelný tábor – Divadlo J. G. Tajovského Bánov.
 • ➡️ Príprava podujatia „Funky Fest (tri)“.
 • ➡️ Príprava podujatia „Bánovské hody 2022“.
 • ➡️ TV Zobor-obec Bánov – tvorba spravodajstva pre pravidelné obrazového vysielanie.
 • ➡️ OKS Bánov – tvorba spravodajstva pre pravidelné rozhlasové vysielanie.
 • ➡️ OKS Bánov – administrácia webovej a facebookovej stránky obce Bánov.
 • ➡️ OKS Bánov – administrácia SMS oznamov obce Bánov.

Vzdelávanie a šport

 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Príprava priestorov a areálov na začiatok školského roka.
 • ✅ Maliarske práce v priestoroch základnej školy z dôvodu havárie vodovodného potrubia.
 • ✅ Rodičovské združenie základná škola.
 • ✅ Rodičovské združenie materská škola.
 • ✅ Futbalový oddiel – Pohárový zápas A-mužstva v rámci súťaže Slovnaft Cup - Slovenský pohár.
 • ✅ Tenisový oddiel – Bánov cup XIX. ročník vo dvojhre amatérskych hráčov.
 • ➡️ Futbalový oddiel TJ Lokomotíva Bánov – majstrovské futbalové zápasy.
 • ➡️ Tenisový oddiel TJ Lokomotíva – príprava turnaja vo štvorhre amatérskych hráčov nad 40 rokov.

Informácie a významné udalosti

 • Tento mesiac bez záznamov.
Dátum vloženia: 9. 9. 2022 14:00
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 9. 2022 14:47
Autor: Matúš Ohrádka