Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Zoznam aktivít december 2021

Obec Bánov

Zoznam všetkých zrealizovaných, prebiehajúcich, pozastavených a zrušených aktivít v rámci fungovania samosprávy.

Zoznam aktivít za mesiac december 2021

Zoznam zrealizovaných, prebiehajúcich, pozastavených a zrušených aktivít v rámci fungovania samosprávy. Príspevok bude publikovaný v mesačných intervaloch a slúži ako prehľad aktivít za predošlý mesiac.

Vysvetlivky:
✔️ zrealizované aktivity 
➡️ prebiehajúce aktivity 
⚠️ pozastavené aktivity 
❌ zrušené aktivity

OBEC BÁNOV / SAMOSPRÁVA

 • ✅ Posledné riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bánove v roku 2021.
 • ✅ DHZ Bánov – preventívne monitorovanie obce počas vianočných sviatkov a slávenia Nového roka.
 • ✅ Očkovanie občanov I., II., a III. dávkou vakcíny proti Covid-19.
 • ✅ Dobrovoľná zbierka s názvom „Daruj zabalené šťastie“.
 • ✅ Salónky a vianočný darček pre 70 a viac ročných občanov.
 • ✅ Rozhodnutie zriaďovateľa o zatvorení materskej školy.
 • ✅ Zverejnenie harmonogramu zvozu odpadu na rok 2022.
 • ✅ Distribúcia harmonogramu zvozu odpadu na rok 2022 a otváracích hodín zberného dvora počas víkendov do každej domácnosti v tlačenej podobe.
 • ✅ Zverejnenie otváracích hodín obecného úradu, správy majetku obce a zberných miest počas vianočných sviatkov a na nový rok.
 • ✅ Pomoc sociálne slabším občanom v spolupráci s OZ Inšpirujme svet.
 • ✅ Vydanie rozhodnutia s podmienkami pre realizáciu tréningov športových klubov a prevádzku vonkajších športovísk.
 • ✅ Odovzdanie mikulášskych balíčkov pre deti a žiakov ZŠ s MŠ Bánov v rámci podujatia „Stretnutie s Mikulášom“.
 • ✅ Blahoželanie starostu obce 90 ročnej spoluobčianke.
 • ✅ Poďakovanie pánovi farárovi P. Čieškovi za uskutočnenie investície na výmenu strechy kostola.
 • ➡️ Rekonštrukcia budovy Hasičskej zbrojnice pre DHZ Bánov na ulici kpt. Nálepku.

SPRÁVA MAJETKU OBCE BÁNOV

 • ✅ Prevoz vianočného stromčeka do priestorov kostola.
 • ✅ Oprava verejného osvetlenia v časti Nitrianska osada.
 • ➡️ Čistenie odtokových žľabov na miestnych cestných komunikáciách.
 • ➡️ Pravidelná údržba verejného osvetlenie a obecného rozhlasu podľa nahlásených porúch.
 • ➡️ Pravidelná oprava a údržba chodníkov v obci.
 • ➡️ Čistenie, vypratávanie priestorov budovy starej školy.
 • ➡️ Vysekanie časti asfatového chodníka, vyrezanie koreňov a príprava na nové asfaltovanie trojuholníka pri kostole.
 • ➡️ Odpratávanie a čistenie čiernych skládok v obci a jej okolí.
 • ➡️ Zber a odvoz odpadkov v okolí štrkárne.
 • ➡️ Čistenie a vyvážanie pohrabaného lístia zo športového areálu, z obecného parku pri kostole, z areálu kostola a z areálu miestnych cintorínov.
 • ➡️ Vyčistenie a vypílenie stromov na novom cintoríne.
 • ➡️ Priebežná údržba komunálnej techniky.
 • ➡️ Čistenie zadnej časti športového areálu od úletových drevín.

OBECNÉ KULTÚRNE STREDISKO BÁNOV / KNIŽNICA A OBECNÁ TELEVÍZA

 • ✅ OKS Bánov – plánovanie kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2022.
 • ✅ Stretnutie s Mikulášom.
 • ✅ Spustenie novej sekcie „Odpady“ na webovej stránke obce Bánov.
 • ✅ Spustenie novej služby SMS oznamov obce Bánov pre občanov.
 • ➡️ TV Zobor-obec Bánov - tvorba spravodajstva pre pravidelné obrazového vysielanie.
 • ➡️ TV Zobor-obec Bánov - priame prenosy zo svätých omší.
 • ➡️ Obhliadka a príprava javiskovej techniky v kultúrnom dome na komplexnú revíziu a servis.
 • ➡️ OKS Bánov – tvorba spravodajstva pre pravidelné rozhlasové vysielanie.
 • ➡️ OKS Bánov – administrácia webovej a facebookovej stránky obce Bánov.
 • ❌ Priebežné stornovanie rezervácii priestorov na súkromné podujatia v kultúrnom dome a v budove kina Sokol.

VZDELÁVANIE A ŠPORT

 • ✅ Ukončenie organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole Bánov od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022 ukončená.
 • ✅ Vianočné prázdniny.
 • ✅ Ocenenie „Tréner roka 2021“ pre nášho rodáka P. Oremus podľa výročnej ankety SZĽH.
 • ➡️ Zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti a žiakov ZŠ s MŠ Bánov.
 • ❌ Prerušenie dlhodobých súťaží jednotlivých športových oddielov TJ Lokomotíva Bánov na základe rozhodnutí vlády Slovenskej republiky.
Dátum vloženia: 10. 1. 2022 11:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 1. 2022 11:27
Autor: Matúš Ohrádka