Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Zoznam aktivít júl 2022

Obec Bánov

Zoznam všetkých zrealizovaných, prebiehajúcich, pozastavených a zrušených aktivít ako aj informácie a významné udalosti v rámci fungovania samosprávy.

Zoznam aktivít za mesiac júl 2022

Zoznam zrealizovaných, prebiehajúcich, pozastavených a zrušených aktivít ako aj informácie a významné udalosti v rámci fungovania samosprávy. Príspevok je publikovaný v mesačných intervaloch a slúži ako prehľad aktivít za predošlý mesiac.

Vysvetlivky:
✅ zrealizované aktivity 
➡️ prebiehajúce aktivity 
⚠️ pozastavené aktivity 
❌ zrušené aktivity

Obec Bánov / samospráva

 • ✅ Pokračovanie výkopových prác v projekte „Bánov-rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“.
 • ✅ Schválenie úveru pre projekt „Bánov-rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“.
 • ✅ Schválenie vstupu obce Bánov do združenia pre vybudovanie cyklotrasy s názvom: “Malý žitavský okruh“.
 • ✅ Zasadnutia obecných zastupiteľstiev.
 • ✅ ZPOZ - Gratulácia k životnému jubileu 90 rokov.
 • ✅ Civilný sobáš.
 • ✅ Nové číslo časopisu „Žurnál z našich obcí...“.
 • ➡️ Realizácia projektu s názvom „Odstránenie havarijného stavu – Revitalizácia atletickej dráhy ZŠ s MŠ Bánov“ v areáli základnej školy. Projekt je financovaný cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v sume 141 000 €.
 • ➡️ Pravidelné kontrolné dni v rámci projektu „Bánov-rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“.
 • ➡️ Príprava podkladov pre zvláštne užívanie cestnej komunikácie, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky pre projekt „Bánov-rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“ na miestne cestné komunikácie a štátnu cestu III/1495.
 • ➡️ Príprava komunikačnej kampane pre občanov súvisiacej s budovaním kanalizácie.
 • ➡️ Zabezpečovanie podkladov pre vydanie územného rozhodnutia pre projekt „Rozvoj zelenej infraštruktúry v obci Bánov“. (obecný park pri kostole)
 • ➡️ Zverejnenie podkladov pre verejné prerokovanie vo veci schválenia zmeny Územného plánu obce Bánov - Zmeny a doplnky č. 2.
 • ➡️ Zapracovávanie pripomienok z verejného prerokovania vo veci schválenia zmeny Územného plánu obce Bánov - Zmeny a doplnky č. 2.
 • ➡️ Riešenie havarijnej situácie v budove základnej školy z dôvodu poruchy vodovodného potrubia.

Správa majetku obce Bánov

 • ✅ Úprava zelene a kvetinových záhonov v centrálnych častiach obce.
 • ✅ Zasypávanie jám v obci vyfrézovaným asfaltom.
 • ✅ Zváranie zábradlia na moste do Sihoti.
 • ✅ Nový farebný náter zábradlia v Sihoti na moste k strelnici.
 • ✅ Montáž a demontáž tribúny a upratovanie areálu po kultúrnom podujatí.
 • ✅ Betonáž chodníkov na novom cintoríne medzi hrobmi.
 • ✅ Kosenie Nitrianskej osady a starého cintorína.
 • ✅ Oprava zábradlia na starej šrotárni.
 • ✅ Opilovanie stromov v obecnom parku pri kostole.
 • ✅ Betonáž chodníkov na novom cintoríne medzi hrobmi.
 • ✅ Demontáž starých a osadenie nových stĺpov v areáli detského sveta.
 • ✅ Osadenie nových vložiek oplotenia v areáli detského sveta.
 • ✅ Nový farebný náter elektrického rozvádzača v Sihoti.
 • ✅ Nový farebný náter brány a oplotenia pri vchode do športového areálu z ulice Malinovského.
 • ✅ Čistenie dlažby a chodníkov od zeliny v centrálnych častiach obce.
 • ✅ Komplexné čistenie areálu starej školy a úprava okolia.
 • ✅ Výmena 3 ks lámp za úsporné svietidlá v areáli Sihoť.
 • ➡️ Zasypávanie kritických výtlkov na miestnych komunikáciách.
 • ➡️ Postupné demontovanie bývalej krčmy a prístrešku vedľa budovy kina.
 • ➡️ Odpratávanie a čistenie čiernych skládok v obci a jej okolí.
 • ➡️ Čistenie odtokových žľabov na miestnych cestných komunikáciách.
 • ➡️ Čistenie športového areálu od lístia a buriny.
 • ➡️ Pravidelná údržba verejného osvetlenie a obecného rozhlasu podľa nahlásených porúch.
 • ➡️ Čistenie verejných priestranstiev od odpadkov a pravidelná výmena smetných nádob na verejných priestranstvách.
 • ➡️ Pravidelná oprava a údržba chodníkov v obci.
 • ➡️ Pravidelná údržba obecnej komunálnej techniky.

Obecné kultúrne stredisko / knižnica a obecná televízia

 • ✅ Funduš guláš 2022.
 • ✅ Open air disco párty.
 • ✅ Detský denný letný tábor.
 • ➡️ Rozprávková noc pre deti – príprava podujatia OKS Bánov a OZ Kesa Nostra.
 • ➡️ Detský divadelný tábor – príprava podujatia Divadlo J. G. Tajovského Bánov.
 • ➡️ TV Zobor-obec Bánov – tvorba spravodajstva pre pravidelné obrazového vysielanie.
 • ➡️ OKS Bánov – tvorba spravodajstva pre pravidelné rozhlasové vysielanie.
 • ➡️ OKS Bánov – administrácia webovej a facebookovej stránky obce Bánov.
 • ➡️ OKS Bánov – administrácia SMS oznamov obce Bánov.

Vzdelávanie a šport

 • ✅ Futbalový oddiel – 4. ročník memoriálu Jána Bartáka.
 • ➡️ Futbalový oddiel – Prípravné priateľské zápasy.
 • ➡️ Futbalový oddiel – Pohárové zápasy A-mužstva v rámci súťaže Slovnaft Cup - Slovenský pohár.
 • ➡️ ZŠ s MŠ Bánov – Prevádzka materskej školy počas leta.
 • ➡️ ZŠ s MŠ Bánov – Riešenie a havarijnej situácie v budove základnej školy z dôvodu poruchy vodovodného potrubia.

Informácie a významné udalosti

 • Tento mesiac bez záznamov.
Dátum vloženia: 9. 8. 2022 12:00
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 8. 2022 14:16
Autor: Matúš Ohrádka