Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Zoznam aktivít jún 2021

Obec Bánov

Zoznam všetkých zrealizovaných, prebiehajúcich, pozastavených a zrušených aktivít v rámci fungovania samosprávy.

Zoznam aktivít za mesiac jún 2021

Zoznam zrealizovaných, prebiehajúcich, pozastavených a zrušených aktivít v rámci fungovania samosprávy. Príspevok bude publikovaný v mesačných intervaloch a slúži ako prehľad aktivít za predošlý mesiac.

Vysvetlivky:
✔️ zrealizované aktivity 
➡️ prebiehajúce aktivity 
⚠️ pozastavené aktivity 
❌ zrušené aktivity

OBEC BÁNOV / SAMOSPRÁVA

 • ✅ Zakúpenie novej traktorovej kosačky pre Športový areál Bánov.
 • ✅ Osadenie nových vstupných tabúľ do obce.
 • ✅ Ukončenie realizácie novej odstavnej plochy pre motorové vozidlá pred budovou MŠ na ulici Jozefa Hralu.
 • ✅ Oprava vybraných výtlkov na miestnych cestných komunikáciách.
 • ✅ Očkovanie občanov mobilnou očkovacou jednotkou proti ochoreniu COVID-19 v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom.
 • ✅ Osadenie nového LED osvetlenia nad priechod pre chodcov na Šurianskej ulici pri športovom areáli.
 • ✅ Osadenie nového LED osvetlenia v časti Nitrianska osada.
 • ✅ Výjazdy DHZ Bánov - zabezpečenie poškodeného zábradlia na moste ponad rieku Nitra a odstránenie olejových škvŕn na miestnych komunikáciách.
 • ✅ Asistované sčítanie obyvateľov 2021.
 • ➡️ Zabezpečovanie civilných sobášov.
 • ➡️ Mapovanie výtlkov na miestnych komunikáciách.
 • ➡️ Renovácia busty A. Bernoláka pred obecným úradom.
 • ➡️ Distribúcia daňových výmerov a rozhodnutí o platbe za TKO.
 • ➡️ Výmena strechy kostola.
 • ➡️ Spolupráca s regionálnymi médiami.

SPRÁVA MAJETKU OBCE BÁNOV

 • ✅ Terénne úpravy pred budovou MŠ na ulici Jozefa Hralu (príprava podkladu navozením betónového recyklátu, zarovnanie podkladu, navezenie makadamu na finálnu úpravu parkoviska, upravenie vibračnou doskou).
 • ✅ Zabetónovanie a osadenie nových vstupných tabúľ pri vstupoch do obce.
 • ✅ Kosenie starého cintorína.
 • ✅ Vybetónovanie vstupu do zberného dvora.
 • ✅ Odstránenie starej brány pri vstupe do starého cintorína.
 • ✅ Výmena veľkokapacitného kontajnera na starom cintoríne za nádoby na separovaný odpad.
 • ➡️ Čistenie odtokových žľabov na miestnych cestných komunikáciách.
 • ➡️ Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove hasičskej zbrojnice.
 • ➡️ Kosenie a polievanie futbalových ihrísk a priľahlých trávnatých plôch
 • ➡️ Čistenie, vypratávanie priestorov budovy starej školy.
 • ➡️ Opilovanie stromov a odvoz spílených konárov v obci.
 • ➡️ Odpratávanie a čistenie čiernych skládok v obci a jej okolí.
 • ➡️ Osádzanie dopravného značenia v obci (podľa potreby).
 • ➡️ Kosenie trávnatých plôch v intraviláne obce.

OBECNÉ KULTÚRNE STREDISKO BÁNOV / KNIŽNICA A OBECNÁ TELEVÍZA

 • ✅ Slávnostná sv. omša pri príležitosti 100. výročia postavenia kaplnky Božského Srdca Ježišovho na ulici Červenej armády.
 • ✅ 40. ročník Behu oslobodenia obce Bánov

ZŠ S MŠ BÁNOV / VZDELÁVANIE A ŠPORT

 • ✅ Beseda s rodákom a hokejovým trénerom Petrom Oremusom.
 • ✅ Tenisový turnaj o Pohár starostu obce.
 • ✅ Rozlúčková slávnosť predškolákov z budov MŠ I. a MŠ II.
 • ✅ Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 v budove ZŠ.
 • ✅ Slávnostná rozlúčka s deviatakmi pred budovou Obecného úradu Bánov.
Dátum vloženia: 8. 7. 2021 15:00
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 7. 2021 15:42
Autor: Matúš Ohrádka