Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Zoznam aktivít november 2022

Obec Bánov

Zoznam všetkých zrealizovaných, prebiehajúcich, pozastavených a zrušených aktivít ako aj informácie a významné udalosti v rámci fungovania samosprávy.

Zoznam aktivít za mesiac november 2022

Zoznam zrealizovaných, prebiehajúcich, pozastavených a zrušených aktivít ako aj informácie a významné udalosti v rámci fungovania samosprávy. Príspevok je publikovaný v mesačných intervaloch a slúži ako prehľad aktivít za predošlý mesiac.

Vysvetlivky:
✅ zrealizované aktivity 
➡️ prebiehajúce aktivity 
⚠️ pozastavené aktivity 
❌ zrušené aktivity

Obec Bánov / samospráva

 • ✅ Pokračovanie výkopových prác v projekte „Bánov-rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“.
 • ✅ Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
 • ✅ I. zasadnutie obecného zastupiteľstva v novom volebnom období.
 • ✅ Vypracovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a výhľad na roky 2024-2025.
 • ✅ Vypracovanie návrhov potrebných všeobecne záväzných nariadení a ďalších súvisiacich dokumentov obce pre rok 2023.
 • ✅ ZPOZ – Slávnostné udeľovanie Janského plakety a Kňazovického medaily za darovanie krvi.
 • ✅ Slávnostná sv. omša za novozvoleného starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
 • ✅ Úspešné ukončenie projektu s názvom „Odstránenie havarijného stavu – Revitalizácia atletickej dráhy ZŠ s MŠ Bánov“ v areáli základnej školy. Projekt je financovaný cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v sume 141 000 €.
 • ✅ Vydanie dokladov pre zvláštne užívanie cestnej komunikácie, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky pre projekt „Bánov-rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“ na miestne cestné komunikácie.
 • ✅ DHZ Bánov – koordinácia a usmernenie dopravy pri novom cintoríne počas sviatku Všetkých svätých.
 • ✅ Zverejnenie otváracích hodín obecného úradu, SMO Bánov a zberných miest počas vianočných sviatkov a na nový rok.
 • ✅ Komisia sociálna a zdravotná – zimná charitatívna zbierka šatstva pre rodiny v hmotnej núdzi.
 • ✅ Vytvorenie pracovných príležitostí pre občanov cez projekty úradu práce.
 • ✅ Začiatok procesu vo veci Územného plánu obce Bánov - Zmeny a doplnky č. 3.
 • ➡️ Pravidelné kontrolné dni v rámci projektu „Bánov-rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“.
 • ➡️ Príprava a organizačno-technické zabezpečenie referenda 2023.
 • ➡️ Zabezpečovanie podkladov pre vydanie územného rozhodnutia pre projekt „Rozvoj zelenej infraštruktúry v obci Bánov“. (obecný park pri kostole)
 • ➡️ Vyhodnotenie a schválenie pripomienok vo veci schválenia zmeny Územného plánu obce Bánov - Zmeny a doplnky č. 2.

Správa majetku obce Bánov

 • ✅ Vykopanie ryhy a vysekanie koreňov pre uloženie elektrického kábla v obecnom parku pri kostole.
 • ✅ Výroba a farbenie stĺpov verejného osvetlenia určených do obecného parku pri kostole.
 • ✅ Uloženie kábla, zahrnutie ryhy, osadenie stĺpov, montáž a zapojenie svietidiel verejného osvetlenia v obecnom parku pri kostole.
 • ✅ Osadenie nových lavičiek v obecnom parku pri kostole.
 • ✅ Terénne úpravy v obecnom parku pri kostole.
 • ✅ Čistenie autobusových zastávok.
 • ✅ Montáž vianočnej výzdoby v obci.
 • ✅ Hrabanie lístia a čistenie areálu Sihoť.
 • ✅ Oplotenie zábradlia na moste pri vstupe do areálu Sihoť.
 • ✅ Oplotenie zábradlia na lávke smerom do obecnej strelnice.
 • ✅ Inštalácia adventného venca v centre obce a zabezpečenie čečiny.
 • ✅ Vyčistenie areálu obuvi a bývalej opravovne bicyklov.
 • ✅ Príprava obecného traktora na STK.
 • ✅ Údržba posypových mechanizmov.
 • ✅ Údržba a zazimovanie obecných kosačiek.
 • ✅ Odchyt túlavých psov v obci.
 • ➡️ Čistenie verejných priestranstiev a areálov.
 • ➡️ Pravidelná údržba obecnej komunálnej techniky.
 • ➡️ Odpratávanie a čistenie čiernych skládok v obci a jej okolí.
 • ➡️ Čistenie odtokových žľabov na miestnych cestných komunikáciách.
 • ➡️ Pravidelná údržba verejného osvetlenie a obecného rozhlasu podľa nahlásených porúch.
 • ➡️ Pravidelná oprava a údržba chodníkov v obci.
 • ➡️ Čistenie areálu starej školy.

Obecné kultúrne stredisko / knižnica a obecná televízia

 • ✅ Zdobenie adventného venca v centre obce.
 • ✅ Príprava a zverejnenie harmonogramu podujatí v rámci Bánovského adventu a Vianoc.
 • ✅ Príprava podujatia „Stretnutie s Mikulášom“.
 • ✅ Príprava podujatia „Stretnutie 70 a viacročných občanov so starostom“.
 • ✅ Príprava podujatia „Vianočné trhy s kultúrnym programom“.
 • ✅ Príprava podujatia „Tradičný predvianočný koncert“.
 • ➡️ TV Zobor-obec Bánov – tvorba spravodajstva pre pravidelné obrazového vysielanie.
 • ➡️ OKS Bánov – tvorba spravodajstva pre pravidelné rozhlasové vysielanie.
 • ➡️ OKS Bánov – administrácia webovej a facebookovej stránky obce Bánov.
 • ➡️ OKS Bánov – administrácia SMS oznamov obce Bánov.

Vzdelávanie a šport

 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov –  Nitrianska komunitná nadácia udelila grant vo výške 1 300 € na projekt „Viac športu pre deti z Bánove“ pre ZŠ s MŠ Bánov v rámci grantového programu STRECHA PRE VÁŠ NÁPAD.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov –  Účasť v súťaži školských kampaní s názvom „Do školy na bicykli.“
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Halloweenské učenie v maskách.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Halloweenska párty.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Vianočné tvorivé dielne v ŠKD.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Zdobenie adventného venca v centre obce.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Beseda o mineráloch.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Žiaci 9. ročníka sa 24. novembra zúčastnili Burzy informácií v Nových Zámkoch.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Starší čítajú mladším.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Stolný tenis - predkolo MO Nové Zámky.

Informácie a významné udalosti

Výročie posviacky chrámu – 180 rokov od prvej posviacky farského chrámu
sv. Michala Archanjela v Bánove.

Dátum vloženia: 7. 12. 2022 17:00
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 12. 2022 17:17
Autor: Matúš Ohrádka