Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Zoznam aktivít október 2022

Obec Bánov

Zoznam všetkých zrealizovaných, prebiehajúcich, pozastavených a zrušených aktivít ako aj informácie a významné udalosti v rámci fungovania samosprávy.

Zoznam aktivít za mesiac október 2022

Zoznam zrealizovaných, prebiehajúcich, pozastavených a zrušených aktivít ako aj informácie a významné udalosti v rámci fungovania samosprávy. Príspevok je publikovaný v mesačných intervaloch a slúži ako prehľad aktivít za predošlý mesiac.

Vysvetlivky:
✅ zrealizované aktivity 
➡️ prebiehajúce aktivity 
⚠️ pozastavené aktivity 
❌ zrušené aktivity

Obec Bánov / samospráva

 • ✅ Schválenie europrojektu s názvom – „Budovanie sociálnej infraštruktúry – Denný stacionár Bánov.“
 • ✅ Pokračovanie výkopových prác v projekte „Bánov-rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“.
 • ✅ Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 a Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022.
 • ✅ Stretnutie starostov okresu Nové Zámky a Šaľa a predstavenie nových projektov pre občanov evidovaných na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky.
 • ✅ XXXIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Bánov – posledné zasadnutie vo volebnom období 2018-2022.
 • ✅ Komisia sociálna a zdravotná – beseda s lekárom tému Covid-19.
 • ✅ Činnosť Zboru pre občianske záležitosti – oslavy 60 a 50 ročných jubilantov.
 • ✅ Obec Bánov a NTS Nové Zámky - Darovanie krvi.
 • ✅ Vytvorenie pracovných príležitostí pre občanov cez projekty úradu práce.
 • ➡️ Pravidelné kontrolné dni v rámci projektu „Bánov-rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“.
 • ➡️ Príprava podkladov pre zvláštne užívanie cestnej komunikácie, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky pre projekt „Bánov-rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“ na miestne cestné komunikácie.
 • ➡️ Zabezpečovanie podkladov pre vydanie územného rozhodnutia pre projekt „Rozvoj zelenej infraštruktúry v obci Bánov“. (obecný park pri kostole)
 • ➡️ Vyhodnotenie a schválenie pripomienok vo veci schválenia zmeny Územného plánu obce Bánov - Zmeny a doplnky č. 2.
 • ➡️ Realizácia projektu s názvom „Odstránenie havarijného stavu – Revitalizácia atletickej dráhy ZŠ s MŠ Bánov“ v areáli základnej školy. Projekt je financovaný cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v sume 141 000 €.

Správa majetku obce Bánov

 • ✅ Zber elektroniky.
 • ✅ Vykopanie základov a osadenie lavičiek v obecnom parku pri kostole.
 • ✅ Čistenie areálu starej školy.
 • ✅ Kosenie starého cintorína.
 • ✅ Výroba a osadenie tabúľ na účely propagácie kandidátov v rámci spojených volieb 2022.
 • ✅ Čistenie autobusových zastávok.
 • ✅ Vyčistenie odtokových a odvodňovacích žľabov na budove kostola.
 • ✅ Farbenie buniek v zbernom dvore.
 • ✅ Kosenie o opiľovanie stromov v časti Nitrianska osada.
 • ✅ Komplexné čistenie okolia zdravotného strediska.
 • ✅ Oprava bŕzd na nosiči kontajnerov.
 • ✅ Oprava oplotenia a vyčistenie pozemku na Kukučínovej ulici od drevín.
 • ➡️ Postupné demontovanie bývalej krčmy a prístrešku vedľa budovy kina.
 • ➡️ Pravidelná oprava a údržba chodníkov v obci.
 • ➡️ Odpratávanie a čistenie čiernych skládok v obci a jej okolí.
 • ➡️ Čistenie odtokových žľabov na miestnych cestných komunikáciách.
 • ➡️ Pravidelná údržba verejného osvetlenie a obecného rozhlasu podľa nahlásených porúch.
 • ➡️ Čistenie verejných priestranstiev a areálov.
 • ➡️ Pravidelná údržba obecnej komunálnej techniky.

Obecné kultúrne stredisko / knižnica a obecná televízia

 • ✅ Podujatie „Úcta k starším“.
 • ➡️ TV Zobor-obec Bánov – tvorba spravodajstva pre pravidelné obrazového vysielanie.
 • ➡️ OKS Bánov – tvorba spravodajstva pre pravidelné rozhlasové vysielanie.
 • ➡️ OKS Bánov – administrácia webovej a facebookovej stránky obce Bánov.
 • ➡️ OKS Bánov – administrácia SMS oznamov obce Bánov.

Vzdelávanie a šport

 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Svetový deň zvierat.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Svetový deň mlieka.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Výstava exotických plazov.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Beseda o ovocí.
 • ✅ ZŠ s MŠ Bánov – Plavecký výcvik žiakov 3. a 4. ročníka.
 • ✅ Futbalový oddiel TJ Lokomotíva Bánov – ukončenie jesennej časti futbalových súťaží (všetky mužstvá).
 • ✅ Tenisový oddiel TJ Lokomotíva Bánov – tenisový turnaj štvorhra a ukončenie sezóny.

Informácie a významné udalosti

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Bánov – 47. Nitrianska oblastná výstava drobných zvierat v areáli zdravotného strediska Bánov.

Dátum vloženia: 9. 11. 2022 12:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 11. 2022 16:18
Autor: Matúš Ohrádka