Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Zoznam aktivít september 2021

Obec Bánov

Zoznam všetkých zrealizovaných, prebiehajúcich, pozastavených a zrušených aktivít v rámci fungovania samosprávy.

Zoznam aktivít za mesiac september 2021

Zoznam zrealizovaných, prebiehajúcich, pozastavených a zrušených aktivít v rámci fungovania samosprávy. Príspevok bude publikovaný v mesačných intervaloch a slúži ako prehľad aktivít za predošlý mesiac.

Vysvetlivky:
✔️ zrealizované aktivity 
➡️ prebiehajúce aktivity 
⚠️ pozastavené aktivity 
❌ zrušené aktivity

OBEC BÁNOV / SAMOSPRÁVA

 • ✅ Pravidelná komunikácia so zastupujúcim lekárom pre dospelých MUDr. Hrabovskou a lekárom pre dospelých MUDr. Vojtekom a riešenie aktuálnej situácie.
 • ✅ Očkovanie občanov proti ochoreniu COVID-19 mobilnou očkovacou jednotkou Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch.
 • ✅ Očkovania občanov proti ochoreniu COVID-19 mobilnou očkovacou jednotkou spoločnosti MEDCHIR, s.r.o.
 • ✅ Dvojdňový snem Združenia miest a obcí Slovenska.
 • ✅ Stretnutie primátorov a starostov Regionálneho združenia miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti.
 • ✅ Odovzdanie obrazu sestry Veroniky T. Ráckovej na Generálnom sekretariáte Konferencie biskupov Slovenska ako dar pre Svätého Otca pápeža Františka od občanov obce Bánov.
 • ✅ Odovzdávanie COVID-19-PASSOV občanom prostredníctvom zamestnancov Všeobecnej zdravotnej poisťovne a terénnej sociálnej pracovníčky obce Bánov.
 • ✅ XXVI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bánove.
 • ✅ Návšteva partnerskej obce Bánov na Morave pri príležitosti 51 vzájomného priateľského stretnutia.
 • ✅ Spomienka na Deň ústavy Slovenskej republiky.
 • ✅ Vyjadrenie starostu obce Bánov k aktualizácii podmienok pre vstup na podujatia v rámci Bánovských hodov 2021.
 • ✅ Oprava vybraných výtlkov na miestnych cestných komunikáciách.
 • ➡️ Rekonštrukcia budovy Hasičskej zbrojnice pre DHZ Bánov na ulici kpt. Nálepku.
 • ➡️ Mapovanie výtlkov na miestnych komunikáciách.
 • ➡️ Výmena strechy kostola.
 • ➡️ Spolupráca s regionálnymi médiami.

SPRÁVA MAJETKU OBCE BÁNOV

 • ✅ Opilovanie konárov, kosenie trávnatých plôch a odvoz haluzovín a trávy v časti Nitrianska osada.
 • ✅ Príprava a upratovanie verejných priestranstiev a areálov v rámci programu Bánovské hody 2021.
 • ➡️ Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove hasičskej zbrojnice.
 • ➡️ Kosenie trávnatých plôch v intraviláne obce.
 • ➡️ Čistenie, vypratávanie priestorov budovy starej školy.
 • ➡️ Kosenie a polievanie futbalových ihrísk a priľahlých trávnatých plôch.
 • ➡️ Kosenie, čistenie a odvážanie zeminy v športovom areáli na zbernom miestne na haluzoviny za tribúnou.
 • ➡️ Odpratávanie a čistenie čiernych skládok v obci a jej okolí.
 • ➡️ Čistenie odtokových žľabov na miestnych cestných komunikáciách.
 • ➡️ Opilovanie a vypilovanie stromov a kríkov v neprehľadných križovatkách podľa pokynov polície.
 • ➡️ Údržba detských ihrísk a kontrola jednotlivých herných prvkov.
 • ➡️ Pravidelná údržba verejného osvetlenie a obecného rozhlasu podľa nahlásených porúch.
 • ➡️ Oprava a nový náter lavičiek v areáli nového cintorína.
 • ➡️ Zber a odvoz odpadkov v okolí štrkárne.

OBECNÉ KULTÚRNE STREDISKO BÁNOV / KNIŽNICA A OBECNÁ TELEVÍZA

 • ✅ Funky Fest (dva) – hudobný koncert.
 • ✅ Návšteva partnerskej obce Bánov na Morave pri príležitosti 51 vzájomného priateľského stretnutia.
 • ✅ Spustenie nového audiovizuálneho systému v zasadačke Obecného úradu Bánov pre kvalitnejšie priame prenosy zo zasadnutí obecných zastupiteľstiev.
 • ✅ Zabezpečenie podujatí v rámci Bánovských hodov 2021.
 • ✅ Príprava pokynov a podmienok pre vstup na podujatia v rámci Bánovských hodov 2021 podľa platného Covid Automatu pre okres Nové Zámky.
 • ✅ Dohľad nad epidemiologickými opatreniami v rámci Bánovských hodov 2021.
 • ✅ Bábkové divadelné predstavenie Žabí kráľ.
 • ✅ TwentyFive Expres Párty.
 • ✅ Slávnostná hodová svätá omša.
 • ✅ Vytvorenie sekcie „COVID-19 informácie“ s užitočnými informáciami pre občanov na webovej stránke obce Bánov.
 • ➡️ Propagácia obce a finalizácia publikácie s názvom „Čarovné Nové Zámky a okolie“.
 • ➡️ TV Zobor-obec Bánov - tvorba spravodajstva pre pravidelné obrazového vysielanie.
 • ➡️ OKS Bánov - tvorba spravodajstva pre pravidelné rozhlasové vysielanie.
 • ➡️ OKS Bánov – administrácia webovej a facebookovej stránky obce Bánov.

ZŠ S MŠ BÁNOV / VZDELÁVANIE A ŠPORT

 • ✅ Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022.
 • ✅ Majstrovské futbalové zápasy.
 • ✅ Tenisový turnaj Bánov 40+ štvorhra 2021.
 • ✅ XIII. ročník – Medzinárodný tenisový turnaj 60+ a 70+ vo štvorhre.
 • ➡️ Dlhodobé súťaže jednotlivých športových oddielov TJ Lokomotíva Bánov.

 

Dátum vloženia: 7. 10. 2021 10:00
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 10. 2021 12:07
Autor: Matúš Ohrádka