Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

ZSDIS, a.s. - Výzva na odstránenie a okliesnenie drevín

Západoslovenská distribučná, a. s.

Výzva na odstránenie a okliesnenie drevín a upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov.

Výzva na odstránenie a okliesnenie drevín

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Požadovaný termín vykonania prác je 15.03.2023.

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 Zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Viac informácií k výzve nájdete v samostatnom dokumente v prílohe.

Viac informácií k upozorneniu pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením nájdete v samostatnom dokumente v prílohe.

Prílohy

ZSDIS-Výzva na odstránenie a okliesnenie drevín

ZSDIS-Výzva na odstránenie a okliesnenie drevín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 457,58 kB

ZSDIS-Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov

ZSDIS-Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,63 kB
Dátum vloženia: 14. 12. 2022 12:02
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 12. 2022 12:18
Autor: Matúš Ohrádka