Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

ZSVS, a.s. výzva na pripojenie

ZSVS, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prichádza s výzvou na pripojenie nehnuteľností na už vybudovanú verejnú kanalizačnú sieť. Výzva sa týka už vybudovanej kanalizácie v rámci I. etapy a nie kanalizácie, ktorá sa momentálne buduje.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. - výzvou na pripojenie nehnuteľností na už vybudovanú verejnú kanalizačnú sieť

Apelujeme na všetkých našich klientov v tých mestách a obciach, kde už jestvuje vybudovaná kanalizačná infraštruktúra, aby svoje nehnuteľnosti pripojili čo najskôr. Veríme, že našim zákazníkom záleží na zdraví, zveľaďovaní a ochrane životného prostredia aj pre budúce generácie, a preto tam, kde je to možné pripoja svoje nehnuteľnosti na kanalizačnú sieť.

Tento oznam sa týka už vybudovanej kanalizácie v rámci I. etapy (ulica J. Fučíka, Kpt. Nálepku, Viničná, Poľná a ČSĽA) a nie kanalizácie, ktorá sa momentálne v našej obci buduje.

Pripojením sa na verejnú kanalizáciu získavate hneď niekoľko výhod

Priamu finančnú úsporu pri pripojení s reálnou hodnotou viac ako 700 EUR/rok.

Komfort

  • zvýšenie životnej úrovne, bezstarostný „odvoz“  odpadovej vody, nie je potrebné mať v pozornosti potrebu a zabezpečenie vývozu žumpy,
  • eliminácia nepríjemného zápachu vo vašom okolí nehnuteľnosti,
  • zodpovednosť - chrániť zdravie svojich detí a rodiny.

Ekológia

  • zabránenie kontaminácii zdrojov pitnej vody,
  • ekologické zneškodňovanie odpadových vôd,
  • efektívne využívanie už vybudovanej infraštruktúry s dôrazom na efekt nakladania s finančnými zdrojmi,
  • znižovanie tvorby uhlíkovej stopy, a to úsporou vylučovania CO2 pri preprave odpadovej vody dopravnými prostriedkami.

Upozornenie na legislatívnu povinnosť

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prevádzkuje verejnú kanalizáciu, ktorá slúži na hygienicky neškodnú likvidáciu komunálnych odpadových vôd. Podľa § 42bb zákona č. 442/2002 Z. z. je/bol vlastník stavby alebo vlastník pozemku povinný splniť si svoju zákonnú povinnosť a pripojiť sa na verejnú kanalizáciu do 31. decembra 2021. Z tohto dôvodu a s ohľadom na to, že termín na splnenie zákonnej povinnosti už uplynul, Vás vyzývame na zodpovednosť a pripojenie Vašej nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu a uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd.

Zvýšme napojenosť na verejnú kanalizáciu a chráňme tak spoločne životné prostredie.

Viac informácií na https://pripojtesa.zsvs.sk/ ↗

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
pripojtesa@zsvs.sk

Dátum vloženia: 21. 11. 2022 8:48
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 11. 2022 11:30
Autor: Matúš Ohrádka