Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Bánov

skola

Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o zápis dieťaťa do Základnej školy, aby využili možnosť elektronickej prihlášky najneskôr do 15. júna 2020.

Online zápis žiakov do 1. ročníka


Vážení rodičia predškolákov, zápis do 1. ročníka nebude plánovaný v dňoch

7. a 8. apríla 2020 sa neuskutoční. Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o 

zápis dieťaťa do Základnej školy, aby využili možnosť elektronickej

prihlášky.  https://zsbanov.edupage.org/register/

 

 

Informácie, ktoré by ste mali vedieť:

1. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania – dáme vopred vedieť.

 

2. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

 

3. Ak zákonný zástupca požiada odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

4. V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na telef. číslach:

 0902 202 304 – Mgr. Denisa Slížová, riaditeľka ZŠ

 0904 772 550 – Mgr. Katarína Poláčeková, zástupkyňa ZŠ
                                                                                                                                                         

   Ďakujeme

Dátum vloženia: 30. 3. 2020 17:00
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 8. 2020 8:47
Autor: Matúš Ohrádka