Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Ako používať QR kódy

Fixné QR kódy

Smetné nádoby určené na komunálny odpad musia byť riadne označené fixným QR kódom, ktorý v sebe nesie informáciu a dáta o konkrétnej domácnosti. Fixný QR kód musí byť umiestnený v strednej časti nádoby. Tieto QR kódy sú pridelené ku konkrétnej domácnosti. Nemôžu sa teda: svojvoľne premiestňovať na iné nádoby alebo do iných domácností, odlepovať ani úmyselne poškodzovať. Pri každom zbere komunálneho odpadu sú elektronicky zaznamenávané všetky QR kódy na vyzbieraných nádobách. Evidenciu vykonáva pracovník obce Bánov počas zberu a odvozu odpadu. Odvezený bude len odpad z korektne označených a vyložených nádob.

Jednorazové QR kódy

Jednorazové nálepky s QR kódmi sú určené iba na vrecový zber triedeného (separovaného) odpadu - plast, papier a sklo. Každá domácnosť obdrží podľa potreby nálepky s QR kódmi, ktoré v deň zberu nalepý do strednej časti vreca príslušnej farby. Pri každom zbere triedeného (separovaného) odpadu sú elektronicky zaznamenávané všetky QR kódy na vyzbieraných vreciach. Evidenciu vykonáva pracovník obce Bánov počas zberu a odvozu odpadu. Odvezený bude len odpad z korektne označených a vyložených vriec.

 • Plasty, kovy a tetrapaky sa vkladajú do nádob alebo vriec 🟨 žltej farby.
 • Papier sa vkladá do nádob alebo vriec 🟦 modrej farby.
 • Sklo sa vkladá do nádob alebo vriec 🟩 zelenej farby.

Od 1. januára 2022 sa na Slovenku zaviedol zálohový systém PET fliaš a plechoviek. Aj naďalej je však potrebné označovať žlté vrecia určené na plast, kovy a tetrapaky jednorazovou nálepkou s QR kódom.

Výdaj nálepiek s QR kódmi

V prípade, že sa Vaša fixná nálepka s QR kódom určená na označenie nádob(y) na komunálny odpad poškodí (pri zvoze odpadu, vplyvom počasia atď.), je potrebné nahradiť ju novou.
Novú fixnú nálepku si môžete vyzdvihnúť bezplatne a na počkanie na Obecnom úrade Bánov
(1 poschodie). V prípade, ak sa vám minú jednorazové nálepky s QR kódmi určené na separovaný vrecový zber odpadu, ďalšie si môžete vyzdvihnúť bezplatne a na počkanie na Obecnom úrade Bánov (1 poschodie).

Upozornenia

 • Ak máte poloprázdnu nádobu na komunálny odpad, nevykladajte ju.
  Vyložte ju k nasledujúcemu vývozu.
 • Stlačte vyhadzovaný odpad. Do nádoby alebo vreca sa tak zmestí viac obsahu.
 • V prípade, ak sa Vám poškodí fixná nálepka s QR kódom umiestnená na nádobe určenej k zberu komunálneho odpadu, je potrebné si vyzdvihnúť novú nálepku a umiestniť ju v strednej časti nádoby.
 • Všetky vyložené vrecia na separovaný zber označte v deň zberu jendorazovou nálepkou
  s QR kódom.
 • Aj napriek zavedeniu zálohovania PET fliaš a plechoviek je aj naďalej potrebné označovať žlté vrecia určené na plast, kovy a tetrapaky jednorazovou nálepkou s QR kódom.
 • Odvezený bude len odpad z korektne označených nádob a vriec. 
 • Prideľovanie nálepiek a elektronický zber dát zabezpečuje obec Bánov. 
 • V prípade, ak domácnosť používa vlastnú plastovú nádobu na separovaný odpad (nie vrecový zber), je potrebné ju označiť fixným QR kódom tak, ako v prípade smetnej nádoby na komunálny odpad. Nálepku a jej priradenie k Vašej domácnosti obdržíte bezplatne a na počkanie na Obecnom úrade Bánov (1 poschodie).

Vďaka vašej snahe budeme postupne zvyšovať mieru triedenia odpadu v obci.

Chráňme si životné prostredie!

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo