Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zber a evidencia odpadu

Elektronická evidencia odpadu - ELWIS

Pri každom zbere odpadu sú elektronicky zaznamenávané všetky vyzbierané nádoby a vrecia na odpad. Evidenčný systém ELWIS zabezpečí celkový prehľad o množstve vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu v každej domácnosti a ostatných subjektoch. Evidencia umožní kontrolu nad množstvom odpadu v obci Bánov. Výsledkom je adresnejší systém spolupráce s občanmi s cieľom znížiť množstvo skládkovaného odpadu a zvýšiť úroveň triedenia - separácie.

Ako to funguje?

Označenie nádob so zmesovým komunálnym odpadom (fixný QR kód)

  1. krok - V deň zberu vyložte zbernú nádobu pred bránu.
  2. krok - Ak máte poloprázdnu nádobu, nevykladajte ju. Vyložte ju k nasledujúcemu vývozu. Zamedzením vývozu poloprázdnych nádob šetríte svoje peniaze.

Označenie vriec s triedeným (separovaným) odpadom (jednorazový QR kód)

  1. krok - Triedený odpad (plast, papier, sklo) označte v strednej časti vreca príslušnou nálepkou s QR kódom.
  2. krok - V deň zberu vyložte vrece pred bránu.

Upozornenie

V prípade ak domácnosť používa vlastnú plastovú nádobu na separovaný odpad (nie vrecový zber), je potrebné ju označiť fixným QR kódom tak, ako v prípade smetnej nádoby na tuhý komunálny odpad. Tieto fixné QR kódy si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade Bánov.

Jednorazové QR kódy sú určené iba na vrecový zber triedeného odpadu.

Dôležité informácie

Každá domácnosť obdrží podľa potreby nálepky s QR kódom na triedený odpad. Evidenciu budú vykonávať pracovníci obce Bánov počas zberu a odvozu odpadu. Odvezený bude len odpad z korektne označených nádob a vriec. Prideľovanie nálepiek a elektronický zber dát zabezpečuje obec Bánov. V prípade, ak sa vám nálepky minú, ďalšie si môžete vyzdvihnúť bezplatne a na počkanie na Obecnom úrade Bánov (1 poschodie).

Chráňme si životné prostredie!

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo