Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zberné miesta

Zberný dvor obce Bánov

Jednotlivé komodity podľa katalógu vývozu odpadov je možné vyvážať na Zberný dvor obce Bánov, ktorý sa nachádza na Šurianskej ulici (pri firme Slovkvet). Odpad je možné vyviesť len počas otváracích hodín zberného dvora, na presne určené miesto podľa komodít a vždy za prítomnosti pracovníka obce.

Otváracie hodiny (týždeň)

 • Pondelok: 13:00 - 17:00 hod.
 • Utorok:      08:00 - 12:00 hod.
 • Streda:      13:00 - 17:00 hod.
 • Štvrtok:     08:00 - 12:00 hod.
 • Piatok:      08:00 - 12:00 hod.
 • Sobota:     podľa harmonogramu
 • Nedeľa:     zatvorené
 1. sadzbu poplatku 0,10 EUR za 1 kilogram drobného stavebného odpadu bez škodlivín pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce vlastníkom nehnuteľnosti
 2. sadzbu poplatku 0,20 EUR za 1 kilogram drobného stavebného odpadu bez škodlivín pre fyzickú osobu, ktorá nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt, a nie je vlastníkom nehnuteľnosti na území obce

Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín sa platí v hotovosti v Zbernom dvore obce Bánov pracovníkovi zberného dvore ihneď po odvážení a odovzdaní odpadu. Poplatok za drobný stavebný odpad sa vypočíta ako súčin sadzby poplatku za drobný stavebný odpad a hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu.

Zberné miesto na haluzoviny

Jednotlivé komodity podľa katalógu vývozu odpadov je možné vyvážať na zberné miesto na haluzoviny v športovom areáli na Mlynskej ulici č. 1 (za tribúnou). V čase silných dažďov a podmočenej príjazdovej cesty bude toto zberné miesto pre verejnosť zatvorené. Odpad je možné vyviesť len počas otváracích hodín zberného miesta, na presne určené miesto a vždy za prítomnosti pracovníka športového areálu. Suchú trávu na zberné miesto nevyvážajte. Umiestňujte ju do záhradných kompostérov, ktoré boli pridelené do každej domácnosti.

Otváracie hodiny

 • Pondelok: 13:00 - 17:00 hod.
 • Utorok:      08:00 - 12:00 hod.
 • Streda:      13:00 - 17:00 hod.
 • Štvrtok:     08:00 - 12:00 hod.
 • Piatok:      08:00 - 12:00 hod.
 • Sobota:     podľa harmonogramu
 • Nedeľa:     zatvorené

Otváracie hodiny zberných miest počas víkendu (sobota)

Zberný dvor obce Bánov a zberné miesto na haluzoviny budú pre verejnosť otvorené každú druhú sobotu od 8:00 do 12:00 hod. podľa aktuálneho harmonogramu.

 • Január: 14.01. / 28.01.
 • Február: 11.02. / 25.02.
 • Marec: 11.03. / 25.03.
 • Apríl: 15.04. / 29.04.
 • Máj: 13.05. / 27.05.
 • Jún: 10.06. / 24.06.
 • Júl: 08.07. / 22.07.
 • August: 05.08. / 19.08.
 • September: 02.09. / 16.09.
 • Október: 07.10. / 21.10.
 • November: 04.11. / 18.11.
 • December: 02.12. / 16.12.

Mgr. Juraj Huslica
vedúci Správy majetku obce Bánov
email: SMO@banov.sk
mobil: 0904 442 446

Chráňme si životné prostredie!

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo