Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Rozhlasové relácie

Vybavuje: Mgr. Matúš Ohrádka
Adresa: Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov, kancelária OKS Bánov sa nachádza v priestoroch kultúrneho domu v tanečnej sále (prízemie).
Tel.: 0911 445 466
e-mail: kultura@banov.sk

Vybavenie rozhlasovej relácie:

  1. Žiadateľ oznámi kultúrnemu referentovi záujem o rozhlasovú reláciu/relácie. 
  2. Žiadateľ je povinný oznámiť typ, obsah, počet vyhlásení a plný text rozhlasovej relácie alebo relácií primárne prostredníctvom emailu www.kultura@banov.sk alebo telefónu 0911 445 466.
  3. Žiadateľ je povinný uhradiť poplatok za rozhlasovú reláciu/relácie podľa platného cenníka v pokladni Obecného úradu Bánov v čo najkratšom čase.

Poplatky za rozhlasové relácie

nekomerčné oznamy obyvateľov obce Bánov = 2€/za 1 hlásenie
všetky komerčné oznamy = 4€/za 1 hlásenie 
verejné blahoželanie jubilantom = 2€/za 1 hlásenie
verejné blahoželanie jubilantom nad 70 rokov = bezplatne

Obecný rozhlas čas hlásenia

Pondelok

10:00

15:30

Utorok

10:00

15:30

Streda

10:00

15:30

Štvrtok

10:00

15:30

Piatok

10:00

14:00

Sobota bez hlásenia
Nedeľa bez hlásenia

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo