Obsah

Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v roku 2016


 

Zasadnutie XIII. XVI. XV.  XVI. XVII. XVIII. XIX.  XX. XXI. XXII XXIII
Meno a priezvisko

17.2.

2016

20.4.

2016

26.4.

2016

22.6.

2016

28.7.

2016

10.8.

2016

24.8.

2016

19.10.

2016

27.10.

2016

23.11. 2016

14.12

.2016

MVDr. Juraj Šimunek p. p. ospr. p. p. ospr. p. p. ospr. p. p.
Ing. Ivan Valachovič p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.
Juraj     Oremus p. p. p. p. p. p. ospr.. ospr. p. ospr. p.
Branislav Oremus p. p. p. p. p. ospr. ospr.  p. p. ospr. p.
Mgr. Ondrej Remiáš p. ospr. ospr. ospr. p. ospr. p. ospr. ospr. ospr. p.
Jozef     Oremus p. p. p. p. p. ospr. ospr.  p. ospr. ospr.  p.
Ing. Agnesa Ruschková ospr. p. p. p. - - - - - - -
Mgr.Miroslava Petrášová p. p. ospr. ospr. ospr. p. p. p. ospr. ospr.  p.
Ing. Alena Benická p. p. p. p. ospr. p. p. p. p. p.  ospr.
Ing. Marek Šimunek p. p. p. p. p. p. ospr.  p. ospr. p.  p.
Mgr. Marek Vittek p. p. p. ospr. p. p. p.

p.

p. p.  p.
Ing. Marián Krajčír - - - - p. p. p. p. p. p. p.