Obsah

Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v roku 2018


 

Zasadnutie XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI. XXXVII. XXXVIII. XXXIX. XXXX.
Meno a priezvisko

16.1.

2018

26.2.

2018

25.4.

2018

31.5.

2018

20.6.

2018

2.8.

2018

5.9.

2018

17.10.

2018

MVDr. Juraj Šimunek p. p. p. p. p. p. ospr. p.
Ing. Ivan p.Valachovič p. p. p. p. ospr. p. p. p.
Juraj     Oremus p. p. p. p. p. ospr. p. p.
Branislav Oremus p. p. p. ospr. p. p. p. p.
Mgr. Ondrej Remiáš ospr. ospr. ospr. ospr. ospr. p. ospr. ospr.
Jozef     Oremus p. p. p. p. p. p. p. p.
Mgr.Miroslava Petrášová ospr. ospr. ospr. ospr. p. p. .ospr p.
Ing. Alena Benická ospr. ospr. ospr. ospr. ospr. ospr. ospr. ospr.
Ing. Marek Šimunek p. p. p. p. p. p. p. p.
Mgr. Marek Vittek p. p. ospr. p. ospr. ospr. p. p.
Ing. Marián Krajčír p. p. p. p. p. ospr. p. ospr.