Obsah

Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v roku 2019


 

Zasadnutie Ust. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Meno a priezvisko

3.12.

2018

11.12.

2018

31.1.

2019

20.2.

2019

24.4.

2019

2..5.

2019

19.6 .

2019

 11.7.

2019

21.8.

2019

10.10.

2019

23.10.

2019

11.11.

2019

11.12.

2019

Ing. Marek Šimunek p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.
Branislav Oremus p. p. ospr. ospr. p. p. p. p. ospr. p. ospr. p. p.
MVDr. Juraj Šimunek p. p. p ospr. p. - - -. - - - - -
Ing. Ivan Valachovič p. p. p. p. p. p. p. p. p. ospr. p. p. p.
Michal Rácek p p. p. p. p. p. ospr. ospr. p. p. p. ospr. ospr.
PhDr. Helena Juríková p. p. p. p. p. p. p. p. p. ospr. p. p. p.
Mgr. Soňa Kleinová ospr. ospr. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.
Mgr. Martin Dananai p. p. ospr. p. p. p. ospr. p. p. p. p. p. ospr.
Mgr. Martina Kováčová p. p. p. p. ospr. p. p. p. ospr. p. p. p. p.
Ing. Marián Krajrčír p. p. p. p. p. p. ospr. ospr. p. p. p. ospr. ospr.
Mgr. Miroslava Petrášová p. ospr p. p. p. ospr. p. ospr. p. p. p. ospr. p.
Mgr. Petronela Mazúchová - - - - - p. p. p. p. p. p. ospr. p.