Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

U z n e s e n i e č. XXI/20090218

-

U z n e s e n i e    č.  XXI/20090218

z XXI. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

18. februára 2009 v zasadačke Obecného úradu Bánov

 

Návrh na uznesenie:

 

 

 

 

S Ú H L A S Í :

 

-    s tajným hlasovaním pri voľbe hlavného kontrolóra obce

-         s umiestnením miniihriska v priestoroch ZŠ o rozmeroch 40m/20m s investíciou obce

      do 1 500 000,-Sk

-         s odpredajom pozemku na Nitrianskej osade manželom Krutákovým

-         s odpredajom obecného motorového vozidla Škoda Felícia

-         vypracovaním štúdií v dvoch variantoch na rekonštrukciu Domu smútku

-         so stanovením poplatkov za odvoz veľkokapacitných kontajnerov

      -    s dokončením kanála v ŠA

      -   so zvolaním mimoriadneho OZ do dvoch týždňov k prístavbe telocvnični

 

 

 

 

N E S Ú H L A S Í:

 

-         s prístavbou telocvične s variantou p. Mgr. Mareka Vitteka

-         s prístavbou telocvične s variantou p. Jozefa Oremusa

Dátum vloženia: 9. 4. 2009 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 4. 2009 0:00