Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Dodatok č. 1 k zmene Štatútu obce Bánov

-

Dodatok č.1 k zmene Štatútu obce Bánov

 

 

 

            Štatút Obce Bánov schválený obecným zastupiteľstvom v Bánove dňa 3. 11. 1999 , číslo uznesenia VIII/19991103 , sa mení nasledovne:

 

 

 

1)      V § 14 ods. 2) sa ruší pôvodný text a nový text znie:

 

„Obecné zastupiteľstvo v Bánove má 11 poslancov“.

 

2)      V § 19 ods. 1)  sa ruší a nový text znie:

 

„Obecná rada je zložená z 3 poslancov obecného zastupiteľstva.“

 

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Bánove č. XXVII/2002.06.26.

 

 

 

 

Ostatné ustanovenia Štatútu ostávajú nezmenené.

 

 

Táto zmena nadobúda účinnosť dňa 12. júla 2002.

 

 

V Bánove, dňa 27. júna 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            ………………………

                                                                            PhDr. Helena Juríková

                                                                                starostka obce

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00