Bánov - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Obec Bánov)

Slavko Belák

Správa obecných cintorínov - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov

Ing. Tatiana Bullová, PhD.

Hlavný kontrolór obce - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: 1 )

Renáta Cmarová

Materiálne účtovníctvo a správa majetku - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: 1 )

Mgr. Juraj Huslica

Správa majetku obce a zberných miest - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov

Veronika Keméňová

Obecné kultúrne stredisko Bánov - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: prízemie )
Obecná knižnica Bánov - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: prízemie )
Telefón: +421356571142
Mobil: +421911445466
E-mail: kultura@banov.sk (kniznica.banov@gmail.com)
www: www.banov.sk

Mgr. Soňa Kleinová

Terénna sociálna práca - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: prízemie )

Ivana Kršáková

Matrika a evidencia obyvateľstva - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: prízemie )
Zobrazené 1-10 z 27