Bánov - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

TV Zobor - obec Bánov

TV Zobor - obec BánovSídlo TV Zobor - obec Bánov je v budove Obecnej knižnice Bánov.
Adresa: Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov
Tel.: 0903 469 381
e-mail: kablovateleviziabanov@gmail.com

Spoločnosť Káblová televízia - Bánov s.r.o. (v skratke : KTB, s.r.o.)
Dátum vzniku 6. augusta 2001
Adresa: Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov
IČO 36543012
DIČ 2021588030

Bc. Adam Raučina - TV Zobor - obec Bánov
Vybavuje: prostredníctvom audiovizuálnych záznamov a fotografií dokumentuje život v obci, zodpovedá za obsah a štruktúru obrazového a teletextového televízneho vysielania

Zmena štruktúry vysielania

V roku 2019 Obecné zastupiteľstvo v Bánove odsúhlasilo zmenu štruktúry vysielania z Káblovej televízie - Bánov s.r.o. na televíziu TV Zobor - obec Bánov. Infokanál prešiel pod správu Regionálnej TV Zobor so sídlom v Nitre. Teletextové a obrazové vysielanie zostalo bez zmeny a je vysielané v pravidelných intervaloch.

Reklama, inzercia a oznamy

TV Zobor - obec Bánov ponúka na požiadanie možnosť umiestniť reklamu, inzerciu alebo iný oznam do programového vysielania TV. Obsah a interval umiestnenia reklamných spotov, inzercií a oznamov je nutné konzultovať so zamestnancom televízie.

Harmonogram obrazového vysielania
Časový harmonogram pre Vás momentálne pripravujeme.