Bánov - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zvoz tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu v naše obci zabezpečuje firma Brantner Nové Zámky s. r. o. Viac informácií na www.brantnernz.sk ↗

Adresa: Brantner Nové Zámky s. r. o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
bezplatná infolinka: 0800 11 30 30
tel: 035/6 426 436
fax: 035/6 426 830
e-mail: office.brantnernz@brantner.sk

Smetné nádoby je potrebné vyložiť v skorých ranných hodinách. V prípade problémov pri zbere kontaktujte firmu Brantner Nové Zámky, s.r.o. na bezplatnej infolinke 0800 113 030. Výkup papiera a kuchynského oleja je zrušený.

harmonogram zberu odpadu na I. polrok 2021

harmonogram zberu odpadu na II. polrok 2021

Zber elektroniky a bielej techniky sa bude realizovať 2x do roka. Presný dátum oznámi vedúci SMO Bánov prostredníctvom komunikačných kanálov obce.

V prípade vývozu stavebnej sute je potrebné sa nahlásiť na Správe majetku obce tel. čísle 0904 442 446 (so sebou si treba priniesť občiansky preukaz).

PDF dokumenty: 
Harmonogram zberu odpadu pre obec Bánov na I. polrok 2021
Harmonogram zberu odpadu pre obec Bánov na II. polrok 2021
Malý sprievodca triedeným zberom pre obec Bánov
Malý sprievodca odpadov z domácností
Zberný dvor Bánov katalóg vývozu odpadov
Zberné miesto v Športovom areáli katalóg vývozu odpadov

Chráňme si životné prostredie!
Sme zodpovedný Bánov.