Bánov - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zvoz odpadu

Zvoz zmesového komunálneho odpadu

Pravidelný zvoz zmesového komunálneho odpadu na území obce zabezpečuje podľa harmonogramu zazmluvnená zberová spoločnosť firma Brantner Nové Zámky s.r.o. Viac informácií na www.brantnernz.sk ↗

Adresa: Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničná 23, 
940 64 Nové Zámky, Slovensko
bezplatná infolinka: 0800 11 30 30
tel: 035/6 426 436
e-mail: office.brantnernz@brantner.sk

Zvoz triedených zložiek komunálneho odpadu

Pravidelný zvoz triedených zložiek komunálneho odpadu na území obce zabezpečuje podľa harmonogramu zazmluvnená zberová spoločnosť Brantner Nové Zámky s.r.o. v spolupráci so
zazmluvnenou organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK, a.s., ktorá na území obce financuje triedený zber komunálnych odpadov. Viac informácií na www.naturpack.sk ↗

Adresa: NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25
821 01 Bratislava, Slovensko
tel: +421 2 700 21 222, +421 2 800 21 222
e-mail: office@naturpack.sk

Upozornenia

Smetné nádoby a vrecia na triedený zber je potrebné vyložiť deň vopred alebo v deň zvozu najneskôr do 06:00 hod. rannej. V prípade problémov pri zbere kontaktujte Brantner Nové Zámky s.r.o. na bezplatnej infolinke 0800 113 030. 

Zazmluvnená zberová spoločnosť zabezpečuje zvoz zmesového komunálneho odpadu a triedených zložiek komunálneho odpadu podľa harmonogramu aj počas sviatkov a dní pracovného pokoja.

Chráňme si životné prostredie!

Viac informácií o odpadoch nájdete TU ↗

Chráňme si životné prostredie!