Navigácia

Obsah

starosta obce BánovVážení spoluobčania

a milí návštevníci webovej stránky obce Bánov !

 

Srdečne Vás všetkých vítam na našej obecnej stránke, ktorá Vám poskytuje potrebné informácie o fungovaní obce, práce obecného úradu a obecného zastupiteľstva. Dozviete sa o plánovaných kultúrno-spoločenských a športových akciách a aktivitách v našej obci. Pripravená je pre Vás aj fotogaléria zo života v obci.

 

Verím, že Vám naša stránka poskytne potrebné informácie, že vo virtuálnej podobe strávite príjemné a hlavne užitočné chvíle.

 

S úctou   PhDr. Miloš Rybár,  starosta obce Bánov

03.08.2020

EU

EUROPROJEKTY

Aktuálne projekty: 1. Rozšírenie kapacít MŠ Bánov 2. Wifi pre Teba 3. Zriadenie polytechnickej učebne v Základnej škole s materskou školou Bánov 4. Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie v Bánove

Detail

03.08.2020

doktor

Ambulancia pre dospelých MUDr. Vojtek

MUDr. I. Vojtek, oznamujem občanom, že od 10.8.-23.8.2020 bude mať dovolenku.

Detail

03.08.2020

Pašienka

Hydinárska farma Pašienka / predaj 05.08. o 9:00 hod.

Predaj v stredu 5. augusta o 9:00 hod. na parkovisku za predajňou COOP Jednota.

Detail

30.07.2020

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/ SLOVKVET, s. r. o 1

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/ SLOVKVET, s. r. o

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/ SLOVKVET, s. r. o

Detail

30.07.2020

plagát

Hudobné formácie Džem a Tango Libre

"Vychutnajte si spolu s nami príjemný letný večer s výbornou živou hudbou. Tešíme sa na vás!"

Detail

30.07.2020

Summer párty

All kinds of music summer párty

Letná all kinds of music párty v piatok 14. augusta od 22:00 hod. v priestoroch bývalej vinárne VIKI

Detail

29.07.2020

Našli sa kľúče 2

Našli sa kľúče

Obec Bánov oznamuje občanom, že sa našiel kľúč od osobného automobilu a kľúč s príveskom.

Detail

22.07.2020

Zápisnica z XV/2020 OZ 15.7.2020

Zápisnica z XV/2020 OZ 15.7.2020

Detail

17.07.2020

Označovanie smetných nádob na TKO

Označovanie smetných nádob na TKO

Označovanie smetných nádob na TKO

Detail

04.07.2020

Bežecká "pasuvačka" 2020

VYHODNOTENIE / Beh oslobodenia obce Bánov

ĎAKUJEME VŠETKÝM ZÚČASTNENÝM BEŽCOM ZA ICH ÚČASŤ !

Detail

01.07.2020

JRK Slovensko

ELWIS - Elektronická evidencia odpadov

V Bánov začíname s elektronickou evidenciou odpadu. Získajte prehľad o produkcii a triedení odpadu z každej domácnosti. ELWIS odstráni anonymitu a pomôže motivovať občanov. Znížite produkciu odpadu, zlepšíte triedenie a optimalizujete náklady na odpady.

Detail

26.06.2020

dovolenka

DOVOLENKA ZODPOVEDNE

Svedomitým výberom dovolenkovej destinácie robíme správnu vec. Sme zodpovedný Bánov.

Detail

26.06.2020

Návrh Záverečného účtu obce Bánov za rok 2019 1

Návrh Záverečného účtu obce Bánov za rok 2019

Návrh Záverečného účtu obce Bánov za rok 2019

Detail

22.06.2020

Úrad vlády SR

COVID-19 KORONAVÍRUS / všetko čo potrebujete vedieť

Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR. Aktualizované: 06.07.2020.

Detail

16.06.2020

Slovak Telekom

NOVÁ OPTICKÁ SIEŤ

Obec Bánov oznamuje občanom, že od 17.6.2020 v prípade priaznivého počasia budú prebiehať v našej obci výkopové práce k realizácii novej optickej siete od spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Detail

03.06.2020

Zápisnica z XIV/2020 OZ 27.5.2020

Zápisnica z XIV/2020 OZ 27.5.2020

Detail

01.06.2020

Obstaranie záhradných kompostérov Bánov

Obstaranie záhradných kompostérov Bánov

Obstaranie záhradných kompostérov Bánov

Detail

01.06.2020

TKO

Odpadové hospodárstvo

Harmonogram zberu TKO a separovaného odpadu na rok 2020. Návod ako separovať komodity v obci Bánov. Katalóg vývozu odpadov pre zberné miesta. Štatistika produkcie a miera separovania odpadu v obci.

Detail

29.05.2020

obec Bánov

OTVORENIE obecných priestorov, areálov a športovísk

Tieto opatrenia a usmernenia nadobúdajú účinnosť dňa 1. júna 2020 a sú platné až do odvolania.

Detail

29.05.2020

ZŠ s MŠ Bánov

OTVORENIE ZŠ s MŠ Bánov

Tieto opatrenia a usmernenia nadobúdajú účinnosť dňa 1. júna 2020 a sú platné až do odvolania.

Detail

26.05.2020

Zverejnenie informácie v zmysle  § 23, ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 1

Zverejnenie informácie v zmysle § 23, ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Zverejnenie informácie v zmysle § 23, ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Detail

22.05.2020

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov XIV 2020 OZ 1

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov XIV 2020 OZ

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov XIV 2020 OZ

Detail

06.05.2020

cedron

Informácia k aktuálnym výzvam

MAS CEDRON-NITRAVA

Detail

05.05.2020

farnosť Bánov

Verejné bohoslužby

Platnosť nariadenia od: od 06.05.2020 Platnosť nariadenia do: do odvolania Bohoslužby budú povolené s dodržaním prísnych podmienok – sedenie v každej druhej lavici a dodržanie odstupov 2 m, sväté prijímanie len do rúk a pravidelné vetranie.

Detail

05.05.2020

obec Bánov

Rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad

Prosíme občanov, aby uprednostnili elektronickú platbu na účet obce Bánov.

Detail

04.05.2020

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Detail

02.05.2020

Obecné siete

Ako naladiť SET TOP BOX?

Videonávod o tom, ako si môžte naladiť Váš SET TOP BOX

Detail

29.04.2020

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby : "NZ_Bánov výmena TS 2, TS, NNK, NNV"

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby : "NZ_Bánov výmena TS 2, TS, NNK, NNV"

Detail

28.04.2020

mobilná aplikácia ZostaňZdravý

ZOSTAŇ ZDRAVÝ / mobilná aplikácia

Aplikácia je zdarma a je vytvorená z vlastnej iniciatívy lekárov.

Detail

17.04.2020

lekár na telefóne

Telefonická pomoc pre chorých

Služba je dostupná v utorok a vo štvrtok od 15:00 do 17:00 hod. na tel. čísle 0904 279 234

Detail

STAROSTA OBCE:

PhDr. MIloš Rybár
email: starosta@banov.sk
mobil: 0903 150 111

 

PREDNOSTKA OBECNÉHO ÚRADU:

Mgr. Oľga Švihoríková
email: prednosta@banov.sk
mobil: 0910 779 222

 

SEKRETARIÁT STAROSTU OBCE A PODATEĽŇA:

 Ivana Kršáková
email: oubanov@banov.sk
Tel.: 035 / 6571 142

- evidencia došlej pošty
- povolenia umiestnenia reklamných zariadení
- malý zdroj znečisťovania ovzdušia
- zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
- evidencia sťažností, oznámení a podnetov občanov
- čas predaja v predajniach a prevádzkach na území obce Bánov
- prevádzkovanie výherných a nevýherných hracích prístrojov
- výrub drevín

 

FINANČNÉ ODDELENIE:

Erika Palacková - hlavná účtovníčka
email: Palackova@banov.sk
Tel.: 035 / 6571 142

 -rozpočtovú agendu pre obec podľa rozpočtových kapitol vrátane záverečného účtu
-komplexné vedenie účtovníctva obce a styk s peňažnými ústavmi
-finančné operácie obce
-evidenciu záväzkov a pohľadávok obce
-oblasť prenesených kompetencií zo štátnej správy
-evidenciu poskytnutých prostriedkov obcou iným subjektom
-sleduje tvorbu a čerpanie fondov obce

 

Renáta Cmarová - materiálna účtovníčka
email: cmarova@banov.sk
Tel.: 035 / 6571 142

- vedie agendu žiadostí o pridelenie nebytových priestorov obce Bánov
- vyhotovuje nájomné zmluvy o užívaní pozemkov a nehnuteľností v majetku obce,
- sleduje inkaso
- účtuje splátky nájomného na základe nájomných zmlúv
- vykonáva všetky ekonomické činnosti so správou obecného majetku
- vyhotovuje a eviduje faktúry za poskytnuté služby

 

PERSONALISTIKA A MZDY, SOCIÁLNE VECI A OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA, 
SPOLUPRÁCA S ÚPSVaR NZ:

Ing. Daniela Holubcová - mzdová účtovníčka
email: holubcova@banov.sk
Tel.: 035 / 6571 142

- opatrovateľská služba
- jednorázové dávky sociálnej pomoci
- poradenstvo pri riešení rodinných problémov a sociálnych problémov
- osvedčenie listín a podpisov na listinách
- mzdy, personalistika
- stravovanie dôchodcov  
- zastupujúca matrikárka

 

DANE A POPLATKY:

Jana Mazúchová
email: Mazuchova@banov.sk
Tel.: 035 / 6571 142

- výber správnych poplatkov
- evidencia a inkasácia dane z nehnuteľnosti
- výber poplatku za zber TKO, rozhlasové relácie
- vydáva rozhodnutia - DzN, TKO, pes
- evidencia, povolenia a poplatky za trhové miesto
- evidencia a inkasácia poplatku za psa
- evidencia SHR (súkromne hospodáriaci roľník) a vydaj osvedčenia SHR
- osvedčenie listín a podpisov na listinách

 

MATRIKA:

Eva Poláková
email: Polakova@banov.sk
Tel.: 035 / 6571 142

- evidencia obyvateľstva a vedenie matriky
- osvedčenie listín a podpisov na listinách
- vydáva listinu o určení resp. zrušení súpisného a orientačného čísla stavbe
- vykonáva zmeny a zápisy v registri adries
- vykonáva práce v systéme IOMO - výpisy a odpisy z registra trestov
- vykonáva práce v systéme IOMO - výpisy z Obchodného registra
- vykonáva práce v systéme IOMO - výpisy z listov vlastníctva
- vedie príručnú registratívu a vyhotovuje štatistické výkazy
- vedie agendu ochrany osobných údajov podľa príslušných zákonov a predpisov
- vydávanie voličských preukazov vo voľbách
- rozhodnutia na prevoz telesných pozostatkov,
- rybárske lístky

 

OBECNÉ KULTÚRNE STREDISKO BÁNOV:

Bc. Matúš Ohrádka
email: kultura@banov.sk
mobil 0911 445 466
- zabezpečuje rezerváciu priestorov Kultúrneho domu Bánov a Kina SOKOL
- organizuje a spoluorganizuje obecné podujatia, kultúrne slávnosti, jarmoky, koncerty,
   divadelné predstavenia, charitatívne i spoločenské podujatia v oblasti kultúry a športu
- spolupracuje pri kultúrnych a športových podujatiach so všetkými miestnymi inštitúciami a organizáciami
- koordinuje a spolupracuje so spoločenskými orgnizáciami
- rozvíja záujmovo - umelecké, tvorivé a voľnočasové aktivity
- zabezpečuje prevádzkovú činnosť a celkovú využiteľnosť Kultúrneho domu a Kina SOKOL
- zabezpečuje a riadi preberanie a odovzdávanie riadov, kuchyne, zodpovedá za inventár
- zabezpečuje vysielanie obecného rozhlasu po obsahovej stránke
- zodpovedá za webovú stránku obce Bánov
- spolupracuje s Regionálnou televíziou Zobor Bánov v oblasti tvorby obrazového vysielania

 

OBECNÁ KNIŽNICA BÁNOV:

Miroslav Klobučník
email: kniznica.banov@gmail.com
Tel.: 035 / 6571 142
Mobil: 0903 469 381

- knihovnícke práce
- vedenie knižnice 

 

SPRÁVA MAJETKU OBCE:

Mgr. Juraj Huslica - vedúci
email: SMO@banov.sk
Štúrova ul. – budova bývalého obecného podniku služieb
tel.č. 035/ 6571 132 mobil: 0904 442 446

- realizáciu opráv, údržbu a vykurovania budov obecného majetku
- údržbu miestnych komunikácií
- dopravné značenie v obci
- údržbu verejnej zelene a verejných priestranstiev
- údržbu miestnych cintorínov
- odvoz tuhého komunálneho odpadu
- čistenie obce
- údržbu a opravu verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
- odvoz dažďových vôd a fekálií
- nahlasovanie porúch verejného osvetlenia a obecného rozhlasu

 

SPRÁVA CINTORÍNA:

Marián Zajíček
mobil: 0903 150 002

- zabezpečuje správu pohrebísk
- vedie evidenciu hrobových miest
- stará sa o vzhľad pohrebiska
- povoľuje stavebné práce pri zriadení hrobu
- pripravuje Dom smútku k smútočnému obradu  

kríž

 

S HLBOKÝM ZÁRMUTKOM OZNAMUJEME

PRÍBUZNÝM A ZNÁMYM, ŽE NÁS NAVŽDY OPUSTIL NÁŠ SPOLUOBČAN

 

  , vo veku rokov

 

Posledná rozlúčka so zosnulým k večnému odpočinku

bude cirkevným pohrebom v Dome smútku a nádeje Bánov

 

dňa:   o  hod. 

 

sviečka