Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Divadlo J. G. Tajovského Bánov

Prelom tisícročí sa v miestnom divadelnom súbore niesol iba v znamení divadelného napredovania, ale aj v zásadných zmenách organizácie divadelného kolektívu.

Dňa 10.11.2001 sa divadelný súbor stal samostatným subjektom pod názvom 
Občianske Združenie Divadlo J. G. Tajovského Bánov (OZ DJGTB). Táto zmena umožnila nie len začlenenie divadelníkov do Amatérskej divadelnej únie (ADÚ), ale aj do medzinárodných štruktúr amatérskeho divadla. Umožnila im prostredníctvom týchto organizácií navštevovať celoslovenské a medzinárodné dielne a prostredníctvom fondov a nadácií finančne pokryť činnosť. Občianske združenie nezastrešovalo iba divadelnú činnosť.

OZ Divadlo J. G. Tajovského Bánov veľmi úzko spolupracovalo s hudobnou skupinou Freedom, ktorá bola jeho kolektívnym členom. Výsledkom tejto spolupráce bol aj projekt "Chvíľková nahota". Skupina vznikla v decembri 1998 a od svojho vzniku prešla viacerými personálnymi zmenami. Zloženie kapely: R. Korytár - gitara, M. Krajčír - klávesy, Ladislav Szöke - bicie, P. Hozlár, M. Polák - bassgitara, J. Korytár, M. Hlavatá - spev, P. Zeleňák - spev + gitara. Začiatkom roku 2001 absolvovali hudobníci prehrávky a niekoľko koncertov v Bratislave.

Raritou občianskeho združenia bol aj ďalší kolektívny člen Srandovná Bánovská Zostava. Zakladateľom a paradoxne aj jediným členom bol Adrián Ohrádka. Srandovná Bánovksá zostava začala fungovať v roku 1999 a odrazovým mostíkom bolo vystúpenie na festivale humoru a satiry Kremnické gagy.  S R. Mazúchom spoločne odprezentovali kabaret "Večer iný ako ostatné...". Od konca roku 2000 Adrián Ohrádka začal tvoriť sám. Pri ďalších vystúpeniach spolupracoval s hudobníkmi, ktorí vypĺňali v jeho predstaveniach hudobnú produkciu. Vznikli kabaretné vystúpenia s prvkami pantomímy "Večerný smiech" "Večer s rozprávkou". Z týchto kabaretných vystúpení zostavoval výber, či skrátenú verziu a vypĺňal kultúrne programy rôznych plesov, festivalov, ako aj rôznych spoločenských podujatí. Predstavením "Taký normálny klaun" sa produkcia SBZ rozšírila aj o žonglérske predstavenie klauna, určené najmä pre detského diváka, prípadne ako atrakcia na rôzne jarmoky a pouličné vystúpenia. Samostatnou kapitolou tvorby sa od roku 1999 stali pravidelné vystúpenia na festivale Kremnické gagy, kde spoločne vystupoval so Štefanom Varróm zo Šurian.

Divadlo J. G. Tajovského Bánov počas svojho pôsobenia vytvorilo ideálnu platformu pre vznik ďalších umeleckých kolektívov a niektorí odchovanci divadla si našli vlastnú individuálnu cestu za umením. V roku 2001 založil Ondrej Remiáš typ "komunitného divadla" s názvom Divadlo 10 v kruhu a neskôr v roku 2009 vytvoril v Bánove pre toto divadlo aj zázemie v podobe Divadelnej kaviarne a čajovne Kľúčik. Okolnosti a životné cesty nedovoľovali neskôr divadlu ďalej tvoriť a tak na jeseň 2015 vytvoril dlhoročný herec tohto divadla Martin Hanus spolu s kolektívom mladých ľudí nové Divadlo mladých 10 v kruhu Bánov, ktoré vzniklo z dramatického krúžku na ZŠ v Bánove. Toto divadlo sa po úspešných premiérach naďalej stretáva a vyvíja ako kolektív tvorivú činnosť v oblasti divadelného umenia. Individuálnu cestu za umení si našiel aj profilový herec Divadla J. G. Tajovského Bánov Adrián Ohrádka, ktorý po dlhoročnej praxi a umeleckom vývoji založil v roku 2008 spolu s hereckým kolegom a priateľom Romanom Mihálkom Divadlo Teáter Komika.

Viac o Divadle mladých 10 v kruhu nájdete na www.10vkruhu.eu ↗
Viac o Divadle Teáter Komika nájdete na www.teaterkomika.sk ↗

Život v obci

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo