Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Školský park

Školský park v areáli ZŠ s MŠ Bánov na ulici Kpt. Nálepku je ideálnym miestom na športovú a relaxačnú činnosť pre každého návštevníka. V parku sa nachádza oddychová zóna a dve informačné tabule, ktoré pojednávajú o stromoch, rastlinách a živočíchoch žijúcich v tomto areáli. Park je rovnako miestom pre vzdelávacie a voľnočasové aktivity detí a žiakov ZŠ s MŠ Bánov. 

Prevázdková doba areálu ZŠ s MŠ Bánov
v lete (1. apríl - 30. september) od 06:30 do 21:00 hod.
v zime (1. október - 31.marec) od 06:30 do 20:00 hod.

Školský park

Školský park

Školský park

Školský park

Pokyny pre návštevníkov
Areál ZŠ s MŠ Bánov je určený výhradne na športovú a relaxačnú činnosť.
Používanie areálu je na vlastné riziko a za vzniknuté škody zodpovedá aktuálny užívateľ.
Zákaz vjazdu motorových vozidiel s výnimkou obyvateľov bytovky a zásobovania ŠJ.
Zákaz fajčenia a manipulovania s ohňom.
Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky.
Je zakázané nosiť do areálu ZŠ s MŠ Bánov zdraviu nebezpečné predmety.
Každý návštevník je povinní udržiavať poriadok, triediť a vhadzovať odpad do smetných nádob, prípadne odniesť si odpad so sebou.
Každý návštevník je povinní rešpektovať zákon o ochrane zdravia ľudí, ktorý definuje nočný čas kľudu od 22:00 hod. do 06:00 hod.

Život v obci

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo