Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Kontakty

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Obec Bánov)

Slavko Belák

Správa obecných cintorínov - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov

Ing. Tatiana Bullová, PhD.

Hlavný kontrolór obce - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: 1 )

Renáta Cmarová

Materiálne účtovníctvo a správa majetku - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: 1 )

Mgr. Juraj Huslica

Správa majetku obce a zberných miest - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov

Veronika Keméňová

Obecné kultúrne stredisko Bánov - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: prízemie )
Obecná knižnica Bánov - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: prízemie )
Telefón: +421356571142
Mobil: +421911445466
E-mail: kultura@banov.sk (kniznica.banov@gmail.com)
www: www.banov.sk

Mgr. Soňa Kleinová

Terénna sociálna práca - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: prízemie )

Ivana Kršáková

Matrika a evidencia obyvateľstva - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: prízemie )

Mgr. Matúš Ohrádka

Stavebná agenda, marketing obce, životné prostredie a odpadové hospodárstvo - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: 1 )

Erika Palacková

Účtovníctvo obce - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: 1 )

Ing. Adam Raučina

TV Zobor - obec Bánov - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov

PhDr. Miloš Rybár

Starosta obce Bánov - Obec Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: 1 )

Slavomíra Sálerová

Pokladňa, dane a poplatky - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: prízemie )
Telefón: +421356571142
E-mail: dane@banov.sk
www: www.banov.sk

MVDr. Juraj Šimunek

poverený poslanec na zvolávanie a vedenie zasadnutí zastupiteľstva - Obecné zastupiteľstvo
poslanec - Obecné zastupiteľstvo

Ing. Marek Šimunek

zástupca starostu obce Bánov - Obec Bánov
poslanec - Obecné zastupiteľstvo
predseda komisie - Obecné zastupiteľstvo

Zita Šimuneková

Sekretariát starostu obce, personalistika, sociálna agenda, podateľňa - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: 1 )

Zita Šimuneková

Personalistika a sociálna agenda - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: prízemie )

Mgr. Oľga Švihoríková

Prednosta Obecného úradu Bánov - Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov (Poschodie: 1 )

Obecný úrad

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo