KORONAVÍRUS všetko čo potrebujete vedieť

vírus

EUROPROJEKTY

europrojekty

Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 102
TÝŽDEŇ: 1941
CELKOM: 1033229

Obecná knižnica Bánov

Knižnica

Monografia obce

Monografia obce

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

starosta obce BánovVážení spoluobčania

a milí návštevníci webovej stránky obce Bánov !

 

Srdečne Vás všetkých vítam na našej obecnej stránke, ktorá Vám poskytuje potrebné informácie o fungovaní obce, práce obecného úradu a obecného zastupiteľstva. Dozviete sa o plánovaných kultúrno-spoločenských a športových akciách a aktivitách v našej obci. Pripravená je pre Vás aj fotogaléria zo života v obci.

 

Verím, že Vám naša stránka poskytne potrebné informácie, že vo virtuálnej podobe strávite príjemné a hlavne užitočné chvíle.

 

S úctou   PhDr. Miloš Rybár,  starosta obce Bánov

03.06.2020

Zápisnica z XIV/2020 OZ 27.5.2020

Zápisnica z XIV/2020 OZ 27.5.2020

Detail

03.06.2020

elektro

Zber elektroniky od 8. do 13. 6. 2020

Zber elektroniky sa uskutoční od 8. do 13. 6. 2020

Detail

02.06.2020

Poľnohospodár Nové Zámky a.s.

Poľnohospodár Nové Zámka a.s. / kastrovanie osivovej kukurice

Záujemcovia sa môžu hlásiť na mechanizačnom stredisku (obaľovačke) v Bánove.

Detail

02.06.2020

zrušené podujatia

OKS Bánov zrušené podujatia

Z aktuálnej situácie nie sme nadšení, a preto už teraz pre Vás pripravujeme bohatú kultúrnu ponuku aj na rok 2021.

Detail

01.06.2020

plagát

DAROVANIE KRVI 23.06.2020

23.06.2020 8:00 - 11:00 hod. KD Bánov Srdečne Vás pozývame na darovanie krvi.

Detail

01.06.2020

Gastrodom menu

Gastro dom Nové Zámky - obedové menu

Obedové menu pre odberateľov obedov. Menu od 01.06. do 05.06.2020

Detail

31.05.2020

Úrad vlády SR

COVID-19 KORONAVÍRUS / všetko čo potrebujete vedieť

Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR. Aktualizované: 01.06.2020.

Detail

29.05.2020

obec Bánov

OTVORENIE obecných priestorov, areálov a športovísk

Tieto opatrenia a usmernenia nadobúdajú účinnosť dňa 1. júna 2020 a sú platné až do odvolania.

Detail

29.05.2020

ZŠ s MŠ Bánov

OTVORENIE ZŠ s MŠ Bánov

Tieto opatrenia a usmernenia nadobúdajú účinnosť dňa 1. júna 2020 a sú platné až do odvolania.

Detail

29.05.2020

nové knihy 1

Obecná knižnica Bánov má nové tituly

Čakáme na Vašu návštevu...

Detail

26.05.2020

Zverejnenie informácie v zmysle  § 23, ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 1

Zverejnenie informácie v zmysle § 23, ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Zverejnenie informácie v zmysle § 23, ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Detail

22.05.2020

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov XIV 2020 OZ 1

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov XIV 2020 OZ

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo obce Bánov XIV 2020 OZ

Detail

11.05.2020

TKO

Harmonogram zberu odpadu, návod ako separovať, katalóg vývozu odpadov

Harmonogram zberu TKO a separovaného odpadu na rok 2020. Návod ako separovať komodity v obci Bánov. Katalóg vývozu odpadov pre zberné miesta. Štatistika produkcie a miera separovania odpadu v obci.

Detail

06.05.2020

cedron

Informácia k aktuálnym výzvam

MAS CEDRON-NITRAVA

Detail

05.05.2020

farnosť Bánov

Verejné bohoslužby

Platnosť nariadenia od: od 06.05.2020 Platnosť nariadenia do: do odvolania Bohoslužby budú povolené s dodržaním prísnych podmienok – sedenie v každej druhej lavici a dodržanie odstupov 2 m, sväté prijímanie len do rúk a pravidelné vetranie.

Detail

05.05.2020

obec Bánov

Rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad

Prosíme občanov, aby uprednostnili elektronickú platbu na účet obce Bánov.

Detail

04.05.2020

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Detail

02.05.2020

Obecné siete

Ako naladiť SET TOP BOX?

Videonávod o tom, ako si môžte naladiť Váš SET TOP BOX

Detail

29.04.2020

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby : "NZ_Bánov výmena TS 2, TS, NNK, NNV"

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby : "NZ_Bánov výmena TS 2, TS, NNK, NNV"

Detail

28.04.2020

mobilná aplikácia ZostaňZdravý

ZOSTAŇ ZDRAVÝ / mobilná aplikácia

Aplikácia je zdarma a je vytvorená z vlastnej iniciatívy lekárov.

Detail

22.04.2020

Slovak Telekom

NOVÁ OPTICKÁ SIEŤ

Obec Bánov oznamuje občanom, že v týchto dňoch prebiehajú v našej obci vytyčovacie a prípravné práce k realizácii novej optickej siete.     

Detail

17.04.2020

lekár na telefóne

Telefonická pomoc pre chorých

Služba je dostupná v utorok a vo štvrtok od 15:00 do 17:00 hod. na tel. čísle 0904 279 234

Detail

15.04.2020

Verejná vyhláška - Oznámenie o zámere schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky"

Verejná vyhláška - Oznámenie o zámere schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky"

Detail

08.04.2020

logo kampane

On-line desatoro bezpečného seniora

Seniori, sme tu pre Vás !

Detail

08.04.2020

urad

telefonická podporná psychologická pomoc pre občanov

Obecný úrad Bánov a Sociálna a zdravotná komisia zriadili dobrovoľnú telefonickú podpornú psychologickú pomoc pre občanov Bánova.

Detail

30.03.2020

skola

Zápis žiakov do 1. ročníka / ONLINE FORMULÁR

Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o zápis dieťaťa do Základnej školy, aby využili možnosť elektronickej prihlášky najneskôr do 15. júna 2020.

Detail

30.03.2020

logo

NAHLÁSENIE KARANTÉNY

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch – telefón 035/6400 992 alebo emailom ruvznz@uvzsr.sk

Detail

25.03.2020

MUDr.

Ambulancia praktického lekára pre dospelých

MUDr. I. Vojtek oznamujem občanom, že na základe nariadenia hlavného hygienika SR bude k dispozícii iba na t.č. 0908 498 492 to znamená, že zdravotný stav bude s pacientom konzultovať telefonicky.

Detail

23.03.2020

nákup

SLUŽBA / NÁKUP POTRAVÍN PRE OBČANOV

Obec Bánov zavádza od 24.3.2020 /utorok/ službu NAKUPOVANIE POTRAVÍN PRE OBČANOV, ktorá bude zabezpečovaná zamestnancami obce a dobrovoľníkmi na území obce Bánov a v časti Nitrianska osada.

Detail

19.03.2020

Uznesenia z XIII. OZ konaného 4.3.2020

Uznesenia z XIII. OZ konaného 4.3.2020

Detail

STAROSTA OBCE:

PhDr. MIloš Rybár
email: starosta@banov.sk
mobil: 0903 150 111

 

PREDNOSTKA OBECNÉHO ÚRADU:

Mgr. Oľga Švihoríková
email: prednosta@banov.sk
mobil: 0910 779 222

 

SEKRETARIÁT STAROSTU OBCE A PODATEĽŇA:

 Ivana Kršáková
email: oubanov@banov.sk
Tel.: 035 / 6571 142

- evidencia došlej pošty
- povolenia umiestnenia reklamných zariadení
- malý zdroj znečisťovania ovzdušia
- zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
- evidencia sťažností, oznámení a podnetov občanov
- čas predaja v predajniach a prevádzkach na území obce Bánov
- prevádzkovanie výherných a nevýherných hracích prístrojov
- výrub drevín

 

FINANČNÉ ODDELENIE:

Erika Palacková - hlavná účtovníčka
email: Palackova@banov.sk
Tel.: 035 / 6571 142

 -rozpočtovú agendu pre obec podľa rozpočtových kapitol vrátane záverečného účtu
-komplexné vedenie účtovníctva obce a styk s peňažnými ústavmi
-finančné operácie obce
-evidenciu záväzkov a pohľadávok obce
-oblasť prenesených kompetencií zo štátnej správy
-evidenciu poskytnutých prostriedkov obcou iným subjektom
-sleduje tvorbu a čerpanie fondov obce

 

Renáta Cmarová - materiálna účtovníčka
email: cmarova@banov.sk
Tel.: 035 / 6571 142

- vedie agendu žiadostí o pridelenie nebytových priestorov obce Bánov
- vyhotovuje nájomné zmluvy o užívaní pozemkov a nehnuteľností v majetku obce,
- sleduje inkaso
- účtuje splátky nájomného na základe nájomných zmlúv
- vykonáva všetky ekonomické činnosti so správou obecného majetku
- vyhotovuje a eviduje faktúry za poskytnuté služby

 

PERSONALISTIKA A MZDY, SOCIÁLNE VECI A OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA, 
SPOLUPRÁCA S ÚPSVaR NZ:

Ing. Daniela Holubcová - mzdová účtovníčka
email: holubcova@banov.sk
Tel.: 035 / 6571 142

- opatrovateľská služba
- jednorázové dávky sociálnej pomoci
- poradenstvo pri riešení rodinných problémov a sociálnych problémov
- osvedčenie listín a podpisov na listinách
- mzdy, personalistika
- stravovanie dôchodcov  
- zastupujúca matrikárka

 

DANE A POPLATKY:

Jana Mazúchová
email: Mazuchova@banov.sk
Tel.: 035 / 6571 142

- výber správnych poplatkov
- evidencia a inkasácia dane z nehnuteľnosti
- výber poplatku za zber TKO, rozhlasové relácie
- vydáva rozhodnutia - DzN, TKO, pes
- evidencia, povolenia a poplatky za trhové miesto
- evidencia a inkasácia poplatku za psa
- evidencia SHR (súkromne hospodáriaci roľník) a vydaj osvedčenia SHR
- osvedčenie listín a podpisov na listinách

 

MATRIKA:

Eva Poláková
email: Polakova@banov.sk
Tel.: 035 / 6571 142

- evidencia obyvateľstva a vedenie matriky
- osvedčenie listín a podpisov na listinách
- vydáva listinu o určení resp. zrušení súpisného a orientačného čísla stavbe
- vykonáva zmeny a zápisy v registri adries
- vykonáva práce v systéme IOMO - výpisy a odpisy z registra trestov
- vykonáva práce v systéme IOMO - výpisy z Obchodného registra
- vykonáva práce v systéme IOMO - výpisy z listov vlastníctva
- vedie príručnú registratívu a vyhotovuje štatistické výkazy
- vedie agendu ochrany osobných údajov podľa príslušných zákonov a predpisov
- vydávanie voličských preukazov vo voľbách
- rozhodnutia na prevoz telesných pozostatkov,
- rybárske lístky

 

OBECNÉ KULTÚRNE STREDISKO BÁNOV:

Bc. Matúš Ohrádka
email: kultura@banov.sk
mobil 0911 445 466
- zabezpečuje rezerváciu priestorov Kultúrneho domu Bánov a Kina SOKOL
- organizuje a spoluorganizuje obecné podujatia, kultúrne slávnosti, jarmoky, koncerty,
   divadelné predstavenia, charitatívne i spoločenské podujatia v oblasti kultúry a športu
- spolupracuje pri kultúrnych a športových podujatiach so všetkými miestnymi inštitúciami a organizáciami
- koordinuje a spolupracuje so spoločenskými orgnizáciami
- rozvíja záujmovo - umelecké, tvorivé a voľnočasové aktivity
- zabezpečuje prevádzkovú činnosť a celkovú využiteľnosť Kultúrneho domu a Kina SOKOL
- zabezpečuje a riadi preberanie a odovzdávanie riadov, kuchyne, zodpovedá za inventár
- zabezpečuje vysielanie obecného rozhlasu po obsahovej stránke
- zodpovedá za webovú stránku obce Bánov
- spolupracuje s Regionálnou televíziou Zobor Bánov v oblasti tvorby obrazového vysielania

 

OBECNÁ KNIŽNICA BÁNOV:

Miroslav Klobučník
email: kniznica.banov@gmail.com
Tel.: 035 / 6571 142
Mobil: 0903 469 381

- knihovnícke práce
- vedenie knižnice 

 

SPRÁVA MAJETKU OBCE:

František Bednárik
email: SMO@banov.sk
Štúrova ul. – budova bývalého obecného podniku služieb
tel.č. 035/ 6571 132 mobil: 0904 442 446

- realizáciu opráv, údržbu a vykurovania budov obecného majetku
- údržbu miestnych komunikácií
- dopravné značenie v obci
- údržbu verejnej zelene a verejných priestranstiev
- údržbu miestnych cintorínov
- odvoz tuhého komunálneho odpadu
- čistenie obce
- údržbu a opravu verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
- odvoz dažďových vôd a fekálií
- nahlasovanie porúch verejného osvetlenia a obecného rozhlasu

 

SPRÁVA CINTORÍNA:

Marián Zajíček
mobil: 0903 150 002

- zabezpečuje správu pohrebísk
- vedie evidenciu hrobových miest
- stará sa o vzhľad pohrebiska
- povoľuje stavebné práce pri zriadení hrobu
- pripravuje Dom smútku k smútočnému obradu  

kríž

 

S HLBOKÝM ZÁRMUTKOM OZNAMUJEME

PRÍBUZNÝM A ZNÁMYM, ŽE NÁS NAVŽDY OPUSTIL

 

, vo veku  rokov

 

Posledná rozlúčka so zosnulým k večnému odpočinku

bude cirkevným pohrebom v Dome smútku a nádeje Bánov

 

dňa:  o  hod. 

 

sviečka