Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Sociálne veci

Vybavuje: Zita Šimuneková
Pracovisko: Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34,
úradovňa na prízemí, okienko č.3
Tel.: 035/6571 142
e-mail: simunekova@banov.sk

Zvoľte požadovaný úkon z oblasti sociálnych vecí.