Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Starosta obce

PhDr. Miloš Rybár

PhDr. Miloš Rybár
mobil: 0903 150 111
e-mail: starosta@banov.sk

PhDr. Miloš Rybár bol zvolený na volebné obdobie
2022 - 2026 do funkcie starostu obce Bánov
ako nezávislý kandidát.

PhDr. Miloš Rybár bol zvolený na volebné obdobie
2018 - 2022 do funkcie starostu obce Bánov
ako nezávislý kandidát.

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

Starosta skladá sľub, ktorý znie:

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

PDF dokument: Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2020 (4.49 MB)

PDF dokument: Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2021 (896.04 kB)

PDF dokument: Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2022 (1.13 MB)