Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva v Bánove boli zvolení v priamych voľbách obyvateľmi obce na volebné obdobie 2022 – 2026.

Obecné zastupiteľstvo v Bánove má 11 členov.

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Bánove:

  • Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Bánove schválený dňa 24.04.2024 uznesením č. 40/2024 s účinnosťou dňom schválenia. (Platný)
    PDF dokument: Rokovací poriadok OZ Bánov 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 407.92 kB
  • Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Bánove schválený dňa 09.05.2005 uznesením č. XXXII/20050509 s účinnosťou dňom schválenia.
    PDF dokument: Rokovací poriadok OZ Bánov 2005 Typ: PDF dokument, Velkosť: 247 kB

MVDr. Juraj Šimunek

MVDr. Juraj Šimunek
jurikoma@email.cz 

- poverený poslanec na zvolávanie a vedenie zasadnutí zastupiteľstva
- člen komisie

Branislav Oremus

Branislav Oremus
branislav.oremus@slovkvet.sk

- predseda Komisie pre rozvoj vzdelávania kultúry a športu

Ing. Marek Šimunek

Ing. Marek Šimunek
simunek@polno.sk

- zástupca starostu obce
- predseda Komisie finančnej, správy obecného majetku, stavebného a územného plánovania a životného prostredia

Ing. Ivan Valachovič

Ing. Ivan Valachovič
valaska.i84@gmail.com

- člen komisie
 

Mgr. Miroslava Petrášová

Mgr. Miroslava Petrášová
petrasovi@inmail.sk

- predsedníčka Komisie verejného záujmu

Mgr. Veronika Výberová

Mgr. Veronika Výberová
veronika.vyberova@gmail.com 

- sobášiaca poslankyňa
- členka komisie
 

Mgr. Petronela Mazúchová

Mgr. Petronela Mazúchová
pmazuchova1@gmail.com

- predsedníčka Komisie sociálnej a zdravotnej

Mgr. Martin Dananai

Mgr. Martin Dananai
denej77@gmail.com

- člen komisie

Roman Kramár

Roman Kramár
romankramar71@gmail.com

- člen komisie

Michal Rácek

Michal Rácek
michalracek1981@gmail.com

- člen komisie
 

JUDr. Ján Bachna

JUDr. Ján Bachna
bachna.jan@gmail.com

- člen komisie

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Obecné zastupiteľstvo alebo starosta môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti na prerokovanie vecí územnej samosprávy.

Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.