Obec Bánov
ObecBánov

Vitajte na oficiálnej
stránke obce Bánov

rozšírené vyhľadávanie

Komisie pri OZ

Poslanci obecného zastupiteľstva v Bánove zriadili celkovo 4 stále komisie, ktoré slúžia ako poradné orgány obecného zastupiteľstva v Bánove pre volebné obdobie 2018 – 2022.

Komisia finančná, správy obecného majetku,
stavebného a územného plánovania a životného prostredia

predseda komisie: Ing. Marek Šimunek
zapisovateľka komisie: Erika Palacková
poslanci: Ing. Marián Krajčír, Branislav Oremus, PhDr. Helena Juríková,
Mgr. Martin Dananai, Ing. Ivan Valachovič
členovia: Ing. Jana Švajdová, Bc. Boris Kaňák      

Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry a športu

predseda komisie: Mgr. Martina Kováčová
zapisovateľka komisie: Jana Mazúchová
poslanci: Michal Rácek,
členovia: Bc. Matúš Ohrádka, Bc. Emília Balážová,
Ing. Jana Ščevlíková, Mgr. Ivan Palacka

Komisia sociálna a zdravotná
predseda komisie: Mgr. Soňa Kleinová
zapisovateľka komisie: Zita Šimuneková
poslanci: Mgr. Petronela Mazúchová
členovia: Mgr. Veronika Výberová, Eva Kvasňovská, MVDr. Juraj Šimunek

Komisia verejného záujmu

predseda komisie: Branislav Oremus
zapisovateľka komisie: Ivana Kršáková
poslanci: Mgr. Martin Dananai, Mgr. Miroslava Petrášová

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce. Rovnako môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny, to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.

Samospráva

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Koronavírus COVID-19

COVID-19 všetko čo potrebujete vedieť

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 16
TÝŽDEŇ: 9826
CELKOM: 1156549

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov