Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Stavebné konanie

Vybavuje: Mgr. Matúš Ohrádka
Pracovisko: Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34,
1. poschodie, stavebná agenda, marketing obce, životné prostredie a odpadové hospodárstvo
Tel.: 035/6571 142
e-mail: referent@banov.sk

Spoločný stavebný úrad

Obec Bánov je od roku 2011 súčasťou Spoločného obecného úradu v Šuranoch, ktorý plní funkciu stavebného úradu a zabezpečuje pre obec Bánov a ďalšie obce stavebnú agendu. Občania môžu na Obecnom úrade Bánov podať žiadosti k stavebnému konaniu a môžu žiadať o povolenia k stavebnému konaniu. Obecný úrad Bánov vydáva len také rozhodnutia k stavebnému konaniu, ktoré sú v kompetencii obce. Všetky ostatné žiadosti sú odstúpené na Spoločný obecný úrad Šurany na ďalšie vybavenie. Občan v takomto prípade už ďalej komunikuje so Spoločným obecným úradom Šurany.

Postup pri podávaní žiadostí o stavebné konanie:

  1. Stavebník podá vyplnenú a podpísanú žiadosť o stavebné konanie aj s potrebnými prílohami na Obecnom úrade Bánov. Žiadosť musí byť opatrená evidenčnou pečiatkou podateľne.
  2. Stavebník uhradí poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch za stavebné konanie v pokladni Obecného úradu Bánov na prízemí. Uhráda poplatku musí byť vyznačená na príslušnej žiadosti.
  3. Žiadosť je postúpená na Spoločný obecný úrad Šurany na ďalšie vybavenie. Stavebník ďalej komunikuje s príslušným zamestnancom Spoločného obecného úradu Šurany.