Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Stavebné konanie

Vybavuje: Mgr. Matúš Ohrádka
Pracovisko: Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34,
1. poschodie, sekretariát starostu obce, životné prostredie a podateľňa
Tel.: 035/6571 142
e-mail: referent@banov.sk

Zvoľte požadovaný úkon z oblasti stavebného konania.