Obec Bánov
ObecBánov

Vitajte na oficiálnej
stránke obce Bánov

rozšírené vyhľadávanie

Obecný úrad

Obecný úrad Bánov
Hviezdoslavova 34,
941 01 Bánov
IČO 00 308 765
DIČ 2021060646
SK44 5600 0000 0022 7694 8002

 

Starosta obce
PhDr. Miloš Rybár, 0903 150 111 - starosta@banov.sk

Prednostka obecného úradu
Mgr. Oľga Švihoríková, 0910 779 222 - prednosta@banov.sk

Podateľňa, sekretariát starostu obce
Ivana Kršáková, 035/6571 142 - oubanov@banov.sk

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov