Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Tlačivá oznámení

Tlačivo A, B

Tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“)


PDF dokument: Tlačivo A, B pre elektronické vypĺňanie

V prípade, že sa Vám tlačivo nezobrazí správne, uložte ho do svojho počítača nasledovne: kliknite pravým tlačidlom myši na text „Tlačivo A, B“ a pomocou Uložiť cieľ ako… uložte súbor do svojho počítača.
Potom si otvorte tlačivo vo svojom počítači.

 

Tlačivo C

Tlačivo „Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie“ v zmysle článku 8 ods. 5 ústavného zákona
(po uplynutí 1 roka)

PDF dokument: Tlačivo C pre elektronické vypĺňanie

V prípade, že sa Vám tlačivo nezobrazí správne, uložte ho do svojho počítača nasledovne: kliknite pravým tlačidlom myši na text „Tlačivo C“
a pomocou Uložiť cieľ ako… uložte súbor do svojho počítača.
Potom si otvorte tlačivo vo svojom počítači.