Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zástupca starostu

Ing. Marek Šimunek

Ing. Marek Šimunek
e-mail: simunek@polno.sk

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak má obec viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.