Obec Bánov
ObecBánov

Vitajte na oficiálnej
stránke obce Bánov

rozšírené vyhľadávanie

Správa majetku obce

Pracovisko SMO Bánov sa nachádza na Štúrovej ulica súpisné číslo 34 v budove bývalého obecného podniku služieb. K dispozícii je aj parkovisko.

Adresa: Štúrova s.č. 34, 941 01 Bánov
Tel.: 0904 442 446
e-mail: smo@banov.sk

Mgr. Juraj Huslica – vedúci Správy majetku obce Bánov a zberných miest
Vybavuje: opravy, údržbu a vykurovanie budov obecného majetku, údržbu miestnych komunikácií, dopravné značenia v obci, údržbu verejnej zelene, priestranstiev a miestnych cintorínov, komplexné čistenie obce, údržbu a opravu verejného osvetlenia a obecného rozhlasu, odvoz dažďových vôd a fekálií  

Služby SMO Bánov

Odvoz fekálií 8 000 litrov 30 € od 01.01.2020
Práca s plošinou 1 hod. 25 € mimo obce 1 km/1,50 €
Nakladanie a vykladanie   2 €  
Odvoz materiálu v obci   5 €  
Prenájom kontajnera 1 deň 6 €  
Odvoz traktorom 1 km 1,50 €  

 

Cenník stavebnej sute (cena za 1 tonu/€ s DPH)

Stavebná súť separovaná bez prímesí do 50 cm
Betón 4,70 €
Asfaltová zmes 4,70 €
Železobetón 9,00 €
Stavebná súť separovaná s prímesami nad 50 cm
Betón 7,56 €
Asfaltová zmes 7,56 €
Železobetón 13,50 €
Stavebná súť neseparovaná s prímesami do 50 cm
Betón 6,26 €
Asfaltová zmes 6,26 €
Železobetón 10,80 €
Stavebná súť neseparovaná s prímesami nad 50 cm
Betón 9,40 €
Asfaltová zmes 9,40 €
Železobetón 15,30 €
Tehla 23,40 €
Zemina čistá 9,40 €
Zemina s kamenivom 18,00 €

Cena objemného odpadu za 1 tonu/€ s DPH

Zneškodnenie odpadu 48,41 €
Zákonný poplatok 24,00 €


Podmienky bezplatného nadobudnutia a výmeny smetnej nádoby

1. Zaplatenie všetkých pohľadávok voči obci Bánov.
2. Účasť na separovanom zbere.
3. Smetná nádoba sa vymení len v tom prípade, ak jej poškodenie nie je v takom rozsahu, že nádoba je nepoužiteľná.
4. Výmena smetnej nádoby sa uskutoční pri odovzdaní poškodenej smetnej nádoby.
5. Každá nová smetná nádoba na výmenu bude označená identifikačným číslom.
6. Vydaná smetná nádoba ostáva majetkom obce Bánov.
7. V prípade straty alebo poškodenia vymenenej smetnej nádoby, náhrada nie je možná.
8. Trvácnosť použitia vymenených smetných nádob je určená na dobu minimálne 8 rokov.
9. Každá domácnosť má nárok na 1 ks smetnej nádoby.
10. Nadobudnutie ďalšej smetnej nádoby je možné v tom prípade, ak v rodine žije viac ako 5 osôb.
11. Výmena smetných nádob sa bude realizovať postupne.

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov