Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Dane a poplatky

Vybavuje: Slavomíra Sálerová
Pracovisko: Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34,
úradovňa na prízemí, okienko č.1 pokladňa OcÚ Bánov
Tel.: 035/6571 142
e-mail: dane@banov.sk

Zvoľte požadovaný úkon z oblasti daní a poplatkov.