Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Partnerská obec

Naša obec Bánov má silnú väzbu a dobré priateľské vzťahy s obyvateľmi družobnej obce Bánov na Morave. Tradícia vzájomného priateľského stretnutia trvá už viac ako 50 rokov. Kontinuálne stretávanie sa koná každý rok, pričom raz je na Slovensku a raz v Českej republike. Počas obdobia vzájomného partnerstva dvoch obcí vznikli jedinečné priateľstvá, neopakovateľné zážitky aj družobné manželstvá. Význam takejto formy stretávania občanov na medzinárodnej úrovni je prínosný hlavne v oblasti fungovania samosprávy, kultúrnej, športovej a vzdelanostnej výmeny, vzájomného dialógu a zdieľania skúseností.

Obec Bánov SRobce Bánov ČR

Dňa 31. augusta 2019 sme v našej obci privítali priateľov z Bánova na Morave.
Jednalo sa už o 50. výročie vzájomného stretnutia, ktoré sme spoločne oslávili práve v našej obci a dúfame, že táto tradícia a spolupráca pretrvá aj naďalej.

O živote v našej družobnej obci sa dozviete viac na webovej stránke www.banov.cz ↗