Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Územný plán

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.

Zmeny a doplnky č. 1 k ÚPN Obce Bánov

Textová časť - ZAD č.1 k ÚPN obce Bánov

Zmeny a doplnky č.1 k ÚPN obce Bánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,5 kB
Stiahnuté: 563×

01 Širšie územné vzťahy - náložka

Širšie územné vzťahy - náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,66 kB
Stiahnuté: 435×

01 Širšie územné vzťahy - podklad

Širšie územné vzťahy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 851,07 kB
Stiahnuté: 569×

01 Širšie územné vzťahy - sútlač

Širšie územné vzťahy - sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 954,1 kB
Stiahnuté: 440×

02 Ochrana a tvorba krajiny - náložka

Ochrana prírody a tvorba krajiny - náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 395,12 kB
Stiahnuté: 282×

02 Ochrana a tvorba krajiny - podklad

Ochrana prírody a tvorba krajiny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,41 MB
Stiahnuté: 323×

02 Ochrana a tvorba krajiny - sútlač

Ochrana prírody a tvorba krajiny - sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,6 MB
Stiahnuté: 293×

03 Komplexné priestorové riešenie obce - náložka

Komplexné priestorové riešenie obce - náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 386,32 kB
Stiahnuté: 423×

03 Komplexné priestorové riešenie obce - podklad

Komplexné priestorové riešenie obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,2 MB
Stiahnuté: 743×

03 Komplexné priestorové riešenie obce - sútlač

Komplexné priestorové riešenie obce - sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,8 MB
Stiahnuté: 617×

04 Riešenie technickej infraštruktúry - náložka

Riešenie technickej infraštruktúry - náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 684,28 kB
Stiahnuté: 261×

04 Riešenie technickej infraštruktúry - podklad

Riešenie technickej inraštruktúry.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,11 kB
Stiahnuté: 332×

04 Riešenie technickej infraštruktúry - sútlač

Riešenie technickej infraštruktúry - sútlač.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,46 MB
Stiahnuté: 312×

05 Verejnoprospešné stavby - náložka

Verejnoprávne stavby - náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,28 kB
Stiahnuté: 234×

05 Verejnoprospešné stavby - podklad

Verejnoprávne stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 734,64 kB
Stiahnuté: 274×

05 Verejnoprospešné stavby - sútlač

Verejnoprávne stavby - sútlač.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,33 MB
Stiahnuté: 237×

06 Ochrana pôdneho fondu - náložka

Ochrana pôdneho fondu - náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,78 kB
Stiahnuté: 247×

06 Ochrana pôdneho fondu - podklad

Ochrana pôdneho fondu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 521,88 kB
Stiahnuté: 237×

06 Ochrana pôdneho fondu - sútlač

Ochrana pôdneho fondu - sútlač.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1015,74 kB
Stiahnuté: 230×

Tabuľka vyňatia

Tabuľka vyňatia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,81 kB
Stiahnuté: 302×
Zobrazené 1-20 z 60