Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Územný plán

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.

Zmeny a doplnky č. 1 k ÚPN Obce Bánov

Textová časť - ZAD č.1 k ÚPN obce Bánov

Zmeny a doplnky č.1 k ÚPN obce Bánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,5 kB
Stiahnuté: 517×

01 Širšie územné vzťahy - náložka

Širšie územné vzťahy - náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,66 kB
Stiahnuté: 395×

01 Širšie územné vzťahy - podklad

Širšie územné vzťahy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 851,07 kB
Stiahnuté: 527×

01 Širšie územné vzťahy - sútlač

Širšie územné vzťahy - sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 954,1 kB
Stiahnuté: 390×

02 Ochrana a tvorba krajiny - náložka

Ochrana prírody a tvorba krajiny - náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 395,12 kB
Stiahnuté: 248×

02 Ochrana a tvorba krajiny - podklad

Ochrana prírody a tvorba krajiny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,41 MB
Stiahnuté: 288×

02 Ochrana a tvorba krajiny - sútlač

Ochrana prírody a tvorba krajiny - sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,6 MB
Stiahnuté: 248×

03 Komplexné priestorové riešenie obce - náložka

Komplexné priestorové riešenie obce - náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 386,32 kB
Stiahnuté: 380×

03 Komplexné priestorové riešenie obce - podklad

Komplexné priestorové riešenie obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,2 MB
Stiahnuté: 696×

03 Komplexné priestorové riešenie obce - sútlač

Komplexné priestorové riešenie obce - sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,8 MB
Stiahnuté: 563×

04 Riešenie technickej infraštruktúry - náložka

Riešenie technickej infraštruktúry - náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 684,28 kB
Stiahnuté: 228×

04 Riešenie technickej infraštruktúry - podklad

Riešenie technickej inraštruktúry.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,11 kB
Stiahnuté: 289×

04 Riešenie technickej infraštruktúry - sútlač

Riešenie technickej infraštruktúry - sútlač.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,46 MB
Stiahnuté: 282×

05 Verejnoprospešné stavby - náložka

Verejnoprávne stavby - náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,28 kB
Stiahnuté: 203×

05 Verejnoprospešné stavby - podklad

Verejnoprávne stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 734,64 kB
Stiahnuté: 239×

05 Verejnoprospešné stavby - sútlač

Verejnoprávne stavby - sútlač.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,33 MB
Stiahnuté: 208×

06 Ochrana pôdneho fondu - náložka

Ochrana pôdneho fondu - náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,78 kB
Stiahnuté: 202×

06 Ochrana pôdneho fondu - podklad

Ochrana pôdneho fondu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 521,88 kB
Stiahnuté: 206×

06 Ochrana pôdneho fondu - sútlač

Ochrana pôdneho fondu - sútlač.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1015,74 kB
Stiahnuté: 201×

Tabuľka vyňatia

Tabuľka vyňatia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,81 kB
Stiahnuté: 269×

Zmeny a doplnky č. 2 k ÚPN Obce Bánov

Textová časť - ZAD č. 2 k ÚPN obce Bánov

Textová časť - ZAD č. 2 k ÚPN obce Bánov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,69 kB
Stiahnuté: 60×

01 Širšie územné vzťahy_náložka

01 Širšie územné vzťahy_náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,75 kB
Stiahnuté: 38×

01 Širšie územné vzťahy_podklad

01 Širšie územné vzťahy_podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,61 MB
Stiahnuté: 41×

01 Širšie územné vzťahy_sútlač

01 Širšie územné vzťahy_sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,28 MB
Stiahnuté: 39×

02 Ochrana a tvorba krajiny_náložka

02 Ochrana a tvorba krajiny_náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 979,07 kB
Stiahnuté: 24×

02 Ochrana a tvorba krajiny_podklad

02 Ochrana a tvorba krajiny_podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,24 MB
Stiahnuté: 32×

02 Ochrana a tvorba krajiny_sútlač

02 Ochrana a tvorba krajiny_sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,84 MB
Stiahnuté: 34×

03 Komplexné priestorové riešenie_náložka

03 Komplexné priestorové riešenie_náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 894,68 kB
Stiahnuté: 30×

03 Komplexné priestorové riešenie_podklad

03 Komplexné priestorové riešenie_podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,08 MB
Stiahnuté: 50×

03 Komplexné priestorové riešenie_sútlač

03 Komplexné priestorové riešenie_sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,91 MB
Stiahnuté: 63×

04 Technická infraštruktúra_náložka

04 Technická infraštruktúra_náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 793,18 kB
Stiahnuté: 81×

04 Technická infraštruktúra_podklad

04 Technická infraštruktúra_podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,26 MB
Stiahnuté: 42×

04 Technická infraštruktúra_sútlač

04 Technická infraštruktúra_sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,71 MB
Stiahnuté: 80×

05 Verejnoprospešné stavby_náložka

05 Verejnoprospešné stavby_náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 927,78 kB
Stiahnuté: 19×

05 Verejnoprospešné stavby_podklad

05 Verejnoprospešné stavby_podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,09 MB
Stiahnuté: 46×

05 Verejnoprospešné stavby_sútlač

05 Verejnoprospešné stavby_sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,73 MB
Stiahnuté: 34×

06 Ochrana pôdneho fondu_náložka

06 Ochrana pôdneho fondu_náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,61 MB
Stiahnuté: 24×

06 Ochrana pôdneho fondu_podklad

06 Ochrana pôdneho fondu_podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,64 MB
Stiahnuté: 23×

06 Ochrana pôdneho fondu_sútlač

06 Ochrana pôdneho fondu_sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,06 MB
Stiahnuté: 31×

Tabuľka vyňatia

Tabuľka vyňatia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 513,91 kB
Stiahnuté: 43×

Zmeny a doplnky č. 3 k ÚPN Obce Bánov

Textová časť - ZAD č. 3 k ÚPN obce Bánov

TEXT ZAD 3 BANOV CISTOPIS DEF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 292,14 kB
Stiahnuté: 32×

01 Širšie územné vzťahy_náložka

01 Širšie územné vzťahy_náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,6 kB
Stiahnuté: 5×

01 Širšie územné vzťahy_podklad

01 Širšie územné vzťahy_podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,6 MB
Stiahnuté: 10×

01 Širšie územné vzťahy_sútlač

01 Širšie územné vzťahy_sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,22 MB
Stiahnuté: 11×

02 Ochrana a tvorba krajiny_náložka

02 Ochrana a tvorba krajiny_náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 486,13 kB
Stiahnuté: 4×

02 Ochrana a tvorba krajiny_podklad

02 Ochrana a tvorba krajiny_podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,89 MB
Stiahnuté: 11×

02 Ochrana a tvorba krajiny_sútlač

02 Ochrana a tvorba krajiny_sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,08 MB
Stiahnuté: 7×

03 Komplexné priestorové riešenie + doprava_náložka

03 Komplexné priestorové riešenie + doprava_náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 764,52 kB
Stiahnuté: 9×

03 Komplexné priestorové riešenie + doprava_podklad

03 Komplexné priestorové riešenie + doprava_podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,06 MB
Stiahnuté: 8×

03 Komplexné priestorové riešenie + doprava_sútlač

03 Komplexné priestorové riešenie + doprava_sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,81 MB
Stiahnuté: 16×

04 Technická infraštruktúra_náložka

04 Technická infraštruktúra_náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 751,74 kB
Stiahnuté: 5×

04 Technická infraštruktúra_podklad

04 Technická infraštruktúra_podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,66 MB
Stiahnuté: 7×

04 Technická infraštruktúra_sútlač

04 Technická infraštruktúra_sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,89 MB
Stiahnuté: 5×

05 Verejnoprospešné stavby_náložka

05 Verejnoprospešné stavby_náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 852,07 kB
Stiahnuté: 10×

05 Verejnoprospešné stavby_podklad

05 Verejnoprospešné stavby_podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,19 MB
Stiahnuté: 16×

05 Verejnoprospešné stavby_sútlač

05 Verejnoprospešné stavby_sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,16 MB
Stiahnuté: 9×

06 Ochrana pôdneho fondu_náložka

06 Ochrana pôdneho fondu_náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,93 MB
Stiahnuté: 4×

06 Ochrana pôdneho fondu_podklad

06 Ochrana pôdneho fondu_podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,5 MB
Stiahnuté: 8×

06 Ochrana pôdneho fondu_sútlač

06 Ochrana pôdneho fondu_sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,47 MB
Stiahnuté: 12×

Tabuľka vyňatia

TABUĽKA VYŇATIA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,77 kB
Stiahnuté: 4×