Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Územný plán

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.

Zmeny a doplnky č. 3 k ÚPN Obce Bánov

Textová časť - ZAD č. 3 k ÚPN obce Bánov

TEXT ZAD 3 BANOV CISTOPIS DEF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 292,14 kB
Stiahnuté: 32×

01 Širšie územné vzťahy_náložka

01 Širšie územné vzťahy_náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,6 kB
Stiahnuté: 5×

01 Širšie územné vzťahy_podklad

01 Širšie územné vzťahy_podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,6 MB
Stiahnuté: 10×

01 Širšie územné vzťahy_sútlač

01 Širšie územné vzťahy_sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,22 MB
Stiahnuté: 11×

02 Ochrana a tvorba krajiny_náložka

02 Ochrana a tvorba krajiny_náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 486,13 kB
Stiahnuté: 4×

02 Ochrana a tvorba krajiny_podklad

02 Ochrana a tvorba krajiny_podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,89 MB
Stiahnuté: 11×

02 Ochrana a tvorba krajiny_sútlač

02 Ochrana a tvorba krajiny_sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,08 MB
Stiahnuté: 7×

03 Komplexné priestorové riešenie + doprava_náložka

03 Komplexné priestorové riešenie + doprava_náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 764,52 kB
Stiahnuté: 9×

03 Komplexné priestorové riešenie + doprava_podklad

03 Komplexné priestorové riešenie + doprava_podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,06 MB
Stiahnuté: 8×

03 Komplexné priestorové riešenie + doprava_sútlač

03 Komplexné priestorové riešenie + doprava_sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,81 MB
Stiahnuté: 16×

04 Technická infraštruktúra_náložka

04 Technická infraštruktúra_náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 751,74 kB
Stiahnuté: 5×

04 Technická infraštruktúra_podklad

04 Technická infraštruktúra_podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,66 MB
Stiahnuté: 7×

04 Technická infraštruktúra_sútlač

04 Technická infraštruktúra_sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,89 MB
Stiahnuté: 5×

05 Verejnoprospešné stavby_náložka

05 Verejnoprospešné stavby_náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 852,07 kB
Stiahnuté: 10×

05 Verejnoprospešné stavby_podklad

05 Verejnoprospešné stavby_podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,19 MB
Stiahnuté: 16×

05 Verejnoprospešné stavby_sútlač

05 Verejnoprospešné stavby_sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,16 MB
Stiahnuté: 9×

06 Ochrana pôdneho fondu_náložka

06 Ochrana pôdneho fondu_náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,93 MB
Stiahnuté: 4×

06 Ochrana pôdneho fondu_podklad

06 Ochrana pôdneho fondu_podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,5 MB
Stiahnuté: 8×

06 Ochrana pôdneho fondu_sútlač

06 Ochrana pôdneho fondu_sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,47 MB
Stiahnuté: 12×

Tabuľka vyňatia

TABUĽKA VYŇATIA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,77 kB
Stiahnuté: 4×
Zobrazené 41-60 z 60